Tror kvinner med hjemmekontor er mindre produktive

Arbeidsgivere tror menn med hjemmekontor er mer produktive enn kvinner som jobber hjemmefra. Men det er kun sjefenes holdninger og vurderinger som er målt, ikke selve produktiviteten.

Arbeidsgivere tror menn med hjemmekontor er mer produktive enn kvinner som jobber hjemmefra. Men det er kun sjefenes holdninger og vurderinger som er målt, ikke selve produktiviteten.

En omfattende undersøkelse om fjernarbeid er nylig avsluttet. Hensikten med undersøkelsen har vært å finne ut hvordan fleksible hjemmekontorløsninger påvirker ansattes livskvalitet. Dette skriver Dagens Næringsliv (som siterer Nordlys) i dag. Et annet mål har vært å kunne gi kvalifiserte råd i forhold til produktutvikling, implementering og markedsføring av fleksible arbeidsformer.

Prosjektet ble igangsatt av EURESCOM (European Institute for Research and Strategic Studies in Telecommunications), en organisasjon som eies av 20 europeiske telekom-selskaper. Blant disse er Telenor Forskning og Utvikling.

De som har deltatt i undersøkelsen er kunnskapsarbeidere i 14 bedrifter fra England, Island, Portugal og Norge.

Blant annet avdekket undersøkelsen at kvinner som jobber hjemmefra blir sett på som mindre produktive enn sine mannlige kolleger.

"Antall dager jobbet hjemme påvirket ikke ledernes vurdering av arbeidernes innsats totalt sett, men ved å kontrollere for kjønn fant vi at kvinnelige ansatte ble ansett som mindre produktive jo flere dager de jobbet hjemme," heter det i rapporten.

Prosjektleder Sigmund Akselsen sier til digitoday at det kun er sjefenes holdninger og vurderinger som er målt - de har ikke undersøkt den faktiske produktiviteten blant hjemmearbeiderne.

- Det kan være fordommer som gjør at ledere har en mer positiv holdning til menn som jobber hjemmefra. Kanskje de tror at kvinner jobber mindre når de er hjemme, og i stedet leker med ungene og tørker støv, sier han.

Det er vanskelig å måle resultater av kunnskapsarbeid, slår Akselsen fast. Han legger til at det også var flere ledere som beskrev fjernarbeidere som mer ambisiøse. Og dette gjaldt både kvinner og menn.

Det er heller ikke, ifølge Akselsen, avdekket noen indikasjoner på at kvinner faktisk er mindre produktive enn menn når de jobber hjemmefra.

De viktigste resultatene i undersøkelsen er at fjernarbeid - målt som dager arbeid hjemme - viser en positiv sammenheng med opplevd livskvalitet for arbeidstakeren, som følge av økt kontroll, konsentrasjon og fleksibilitet.

Høy grad av frihet i valg av tid, sted og hvordan en løser sine oppgaver bidrar til økt jobbtilfredshet, redusert stress og sterkere lojalitet til organisasjonen.

De som rapporterer at de har høy kontroll i hvordan de gjør oppgavene sine og høy konsentrasjon hjemme synes også selv at de er mer produktive.

En til tre dager hjemme i fast ordning ser ut til å være den foretrukne løsning - og også den som gir best effekter.

Men det er ikke bare positivt med hjemmearbeid. I hvert fall ikke for eventuelle partnere eller ektefeller..

Fjernarbeid viser en negativ sammenheng med opplevd livskvalitet for partner eller ektefelle.

I tillegg viste det seg (ikke overraskende) at jo flere dager arbeidstakeren jobbet hjemmefra desto fjernere opplevde kollegaene forholdet til arbeidstakeren.

Hele undersøkelsen kan du lese her (åpner i nytt vindu).

Til toppen