Tror mange flere vil velge Mac

Apple kommer heldig ut når Gartner forsøker å spå utviklingen i IT-markedet.

Tror mange flere vil velge Mac
(Bilde: Todd May)

Apple kommer heldig ut når Gartner forsøker å spå utviklingen i IT-markedet.

Gartner har forsøkt å finne det analyseselskapet tror vil være de viktigste trendene innen IT-bransjen de nærmeste årene. Det går klart fram at selskapet venter seg store endringer også i årene som kommer, både når det gjelder plattformvalg, bruk av nye teknologier, fokus på miljø og valg og innkjøp av programvare.

Gartner har stor tro på at Apple vil gjøre det svært godt de neste tre årene. Innen 2011 ventes analyseselskapet at Apple vil doble selskapets andel i markedet for personlige datamaskiner i USA og Vest-Europa. Dette vil gi selskapet en markedsandel på 9 prosent i disse regionene til sammen.

Gartner nevner flere årsaker til en slik utvikling, blant annet tror selskapet at resten av bransjens bommerter vil være minst like viktige som Apples egne suksesser.

Det Apple først og fremst utfordrer de øvrige PC-leverandørene med, er et attraktivt design. Men fleksibilitet knyttet til programvareintegrasjon og kjøring av Windows, blant annet gjennom Boot Camp og produkter fra Parallels, anses også som viktig.

Gartner tror Apple også i årene som kommer vil ligge i forkant når det gjelder innovasjon innen både maskin- og programvare. I tillegg mener Gartner Apple tjener på selskapets fokus på interoperabilitet mellom enheter som Mac-maskinene og iPod, i tillegg til at selskapet tilbyr bedre og mer langsiktige supporttjenester enn de fleste av konkurrentene.

Gartner tror at Apple i årene som kommer i enda større grad vil tiltrekke seg yngre kunder, i tillegg til eldre brukere som i stadig større grad er frustrerte over dagens PC-opplevelser.

En forutsetning for den økte markedsandelen er likevel at Apple lanserer bærbare maskiner som koster under 800 dollar. Gartner regner nemlig med at gjennomsnittsprisen på PC-er vil fortsette å synke. I dag koster den billigste, bærbare maskinen fra Apple, Macbook, minst 1100 dollar, i Norge er prisen 9290 kroner.

En annen forutsetning er at Apple er i stand til å opprettholde tjenestetilbudet også dersom antallet brukere dobles.

En kraftig økning i Apples markedsandel vil gå utover flere andre aktører. Dette gjelder først og fremst Microsoft, men også selskaper som HP, Toshiba, Sony og til dels Dell vil bli truet av Apples suksess.

Intel, derimot, vil vinne. Ikke når det gjelder andeler i prosessormarkedet, men på grunn av sterkere konkurranse mellom Apple og Microsoft, noe som gir Intel mer rom til å bestemme industristandarder for PC-en.

Gartner mener at Apples økte markedsandeler først og fremst vil skyldes økt interesse blant privatkunder og mindre bedrifter. Analyseselskapet ser derimot ingen satsning hos Apple som vil gjøre selskapets produkter mer attraktive blant de store selskapene.

Miljøvern, både når det gjelder reduksjon av energibruken og bruken av skadelige stoffer i maskinvaren, ventes av Gartner å bli langt viktigere når spesielt bedrifter skal velge IT-produkter i årene som kommer.

Miljø blir obligatorisk

Allerede innen neste år venter Gartner at hver tredje IT-organisasjon vil ha ett eller flere miljøvernkriterier blant de seks viktigste kriteriene ved kjøp av IT-relaterte varer og tjenester. Innen 2010 vil 75 prosent av virksomhetene bruke energiforbruket og CO2-utslippene i produktenes totale livssyklus som et obligatorisk kriterium ved kjøp av PC-maskinvare.

Året etter, altså i 2011, vil store globale selskaper måtte bevise sine grønne akkreditiver via en revidert prosess for å kunne opprettholde status som foretrukket leverandør.

Greenpeace er med på å rette fokus mot IT-bransjens miljøtiltak

Programvare som en tjeneste (SaaS)

Gartner spår også at mange flere bedrifter vil ta i kjøpe programvare som en tjeneste, i stedet for å kjøpe egne lisenser. Innen 2011 vil selskaper som er tidlig ute med å ta i bruk teknologi, kjøpe 40 prosent av sin IT-infrastruktur som en tjeneste.

Året etter ventes det at hver tredje krone som brukes på forretningsapplikasjoner, vil bli brukt til å betale et abonnement på en tjeneste i stedet for en produktlisens.

Mindre datamaskiner på reisen

Gartner tror at halvparten av dagens forretningsreisende vil la den bærbare PC-en være igjen hjemme når de drar på reise i 2012. I stedet vil brukerne ha mindre og lettere enheter med seg i bagasjen. Denne trenden vil drives fram av bedre og langt billigere enheter i den ultramobile UMPC-klassen med gode muligheter for Internett-tilkobling. Prisen for enhetene må være under 400 dollar og de må ha langt bedre ytelse og batterikapasitet enn i dag.

En annen viktig faktor for at denne spådommen skal oppfylles, er at server- og webbaserte applikasjoner som er tilgjengelige overalt, blir mer modne og at de i stor grad kan brukertilpasses. Også programvare og tjenester som ikke er avhengige av noen enkelt type enhet, men som kan kjøres direkte fra for eksempel en minnepinne, vil også kunne bidra til å frigjøre brukerne fra den tradisjonelle PC-en.

Stadig mer åpen kildekode

Bruken av åpen kildekode-baserte teknologier til å forbedre og videreutvikle kommersielle produkter, har ifølge Gartner blitt en vanlig strategi. Denne trenden vil vokse og innen 2012 tror Gartner at minst 80 prosent av all kommersiell programvare vil inkludere elementer fra åpen kildekodebasert teknologi. Gartner skriver at sluttbruker-organisasjoner vil bruke stabile åpen kildekode-prosjekter som en differensieringsstrategi mot selskaper som nekter å anerkjenne at åpen kildekode nå er klar for de store virksomhetene.

Gartner nevner som eksempel en leverandør som tar i bruk en Apache XML-parser i en ERP-applikasjon. Da kan leverandøren frigi ressurser som i stedet for å bruke tid på hyllevare-funksjonaliteten i programvaren, kan fokusere på de delene som gir produktet unik verdi.

Analyseselskapet nevner i liten grad de mulige utfordringene som kan ligge på lisenssiden når det tas i bruk komponenter med åpen kildekode-lisens i kommersielt lisensiert programvare.

Eksplosiv vekst i salget av 3D-skrivere

Gartner er forsiktig med å spå hva slags teknologier selskapet tror vil bli allemannseie i løpet av de neste årene, men innen ett område spår selskapet en kraftig vekst - 3D-skrivere.

Skrivere som kan «skrive» ut tredimensjonale objekter finnes allerede i dag, men synkende priser på både skrivere og materialer er ifølge Gartner i ferd med å gjøre denne typen teknologi tilgjengelig for mange flere, både bedrifter og privatpersoner. Gartner spår at salget av slike skrivere vil være hundre ganger høyere i 2011 enn i 2006. Ifølge Wohlers Report 2007 ble det bare levert drøyt 3000 slike skrivere i 2006.

Allerede i ventes det at det vil komme slike skrivere som koster under 10.000 dollar.

Bilde: Todd May

3D-skriver fra Z Corp. Skriveren og motormodellen er ikke gjengitt i samme målestokk

Gartner spår at produktdesign med åpen kilde fra nettsteder som fabathome.org vil bidra til salget og bruken av 3D-skrivere. Det samme vil billigere 3D-skannere og modelleringsverktøy gjøre.

Blant de markedene Gartner mener snart vil ta i bruk 3D-skrivere, er innen arkitektur, medisinsk modellering og produksjon av små serier. På hjemmefronten ventes det at brukerne i første omgang vil benytte skriverne i forbindelse med artistiske bestrebelser eller for å lage forfengeliggjenstander, for eksempel modeller av barn eller kjæledyr.

Gartner mener 3D-skrivere også vil føre til en eksplosjon i etterspørselen etter personer med kunnskaper om 3D-design.

Hele Gartners analyse, med flere spådommer, er tilgjengelig her.

Til toppen