Tror mest på web 2.0 og nettskyen

Nettsentriske datatjenester vil snu IT-verden opp ned innen fem år, tror Gartner.

Tror mest på web 2.0 og nettskyen

Nettsentriske datatjenester vil snu IT-verden opp ned innen fem år, tror Gartner.

Analyseselskapet Gartner har igjen tatt en kikk i krystallkula, for å avdekke hvilke teknologitrender som blir viktige for it-bransjen de neste årene.

Årets rapport «2008 Hype Cycle for Emerging Technologies» er klar, og her tar Gartner for seg 27 ulike teknologier som de mener vil dominere massemarkedet de neste ti årene.

Teknologiene som får størst endringskraft og vil påvirke markedet mest de kommende fem årene blir ifølge Gartner:

  • Web 2.0
  • Nettsentriske tjenester (cloud computing)
  • Offentlige virtuelle verdener
  • Tjenesteorientert arkitektur (SOA)

– Web 2.0 vil modnes innen to år, uttaler Gartner-analytiker Jackie Fenn, som peker på at selskaper får stadig mer erfaring og suksess med både teknologien og dens kulturelle implikasjoner.

Nettsentriske tjenester og tjenesteorientert arkitektur vil ifølge Fenn modnes i løpet av 2-5 år. Fenn mener at begge disse trendene vil føre til kraftige endringer i hvordan ITs rolle og muligheter oppfattes.

Gartner-analytikeren trekker også frem virtuelle verdener som en viktig trend i den kommende femårsperioden. På sikt vil slike representere en viktig mediekanal for å støtte og bygge opp nettsamfunn, spår hun.

Andre teknologier eller trender som Gartner mener blir viktige de nærmeste årene:

  • Elektronisk papir
  • Grønn IT
  • Stedsbevisste applikasjoner
  • Tjenesteorienterte forretningsapplikasjoner
  • Flashbaserte lagringsenheter (Solid State Drive)

Gartners hype-kurver viser hvordan teknologien ligger an i forhold til å nå ut i markedet over tid.

Kurven stiger først bratt til værs og viser teknologi som får mest oppmerksomhet, men som kan ha en lang vei å gå før den modnes. Denne fasen kalles «toppen av oppblåste forventninger», som avløses av en nedtur mot «desillusjonens grøft». Deretter stiger kurven igjen, og kan til slutt oppnå en tilstand av modning og utbredelse.

Tiden det tar en teknologi å hypes opp, til den blir moden og klar, varierer naturligvis. Gartner kategoriserer derfor hvor lang tid hver enkelt teknologi vil bruke på reisen til å bli masseutbredt.

Her er den detaljerte grafen for hvordan Gartner tror de ulike teknologiene vil fordele seg, og hvor lang tid det tar før de antas å komme i allmenn bruk.

Hype Cycle for Emerging Technologies, 2008. Kilde: Gartner (juli, 2008)
Hype Cycle for Emerging Technologies, 2008. Kilde: Gartner (juli, 2008)
Til toppen