Tror nettreklame tar av før år 2000

Den virkelig store reklameveksten på Internett i Norge vil komme like før årtusenskiftet, spår professor Rolf Høyer og de andre økonomiekspertene ved Handelshøyskolen BI. De snakker om en årlig reklameomsetning på over 560 millioner kroner i år 2000. Med rom for økninger i hundremillionersklassen.

Den virkelig store reklameveksten på Internett i Norge vil komme like før årtusenskiftet, spår professor Rolf Høyer og de andre økonomiekspertene ved Handelshøyskolen BI. De snakker om en årlig reklameomsetning på over 560 millioner kroner i år 2000. Med rom for økninger i hundremillionersklassen.

Senter for Medieøkonomi har sett seg lei på alle mulige kommersielle spådommer om det norske og skandinaviske markedet fra utenlandske aktører. Nå har senteret, som er knyttet til Forskningssenteret ved Handelshøyskolen BI i Sandvika, laget en egen rapport som fokuserer på reklame på Internett til år 2003 i Skandinavia.

Mens estimatene er svært edruelige når det gjelder årets annonseomsetning, ligger estimatene svært høyt i tidsrommet 1998-2000. De snakker om en "eksponensiell vekst" som er avhengig av utberedelsen av world wide web på fjernsynet og mer brukervennlige applikasjoner og tjenester for nettet.

I 1997 spås det at man ender opp på rundt 55 millioner kroner i det norske totalmarkedet målt etter brutto priser (før eventuelle rabatter og byråprovisjoner). I 1999 vil reklametallet ha nådd 290 millioner norske kroner, mens prognosene for år 2000 vil ligge på 560 millioner kroner. Det norske markedet fram til år 2003 vil hele tiden ligge bak Sverige, men foran Danmark som har kommet tregt i gang med world wide web.

- Vi oversvømmes av reklameprognoser fra utenlandske aktører som for det meste er ganske enkle og grunne, mener daglig leder Anders Brun ved Senter for Medieøkonomi.

- Vi har derfor lagt vekt på en rekke variabler for redusere usikkerhetene i estimatene. I utgangspunktet er jo dette bare prognoser og jo lenger unna i tid du kommer, jo mer usikre blir de. Men konklusjonen er at det uansett vil være en meget sterk vekst i reklameomsetningen på Internett i alle de tre skandinaviske landene fram til år 2003, sier Brun.

Den daglige lederen mener at den virkelige essensielle variablen, i tillegg til vanlige økonomiske konjunkturer, blir krysningspunktet for når Internett blir distribuert via fjernsynet. Og dermed blir et virkelig massemedium.

Det vil skje i stor skala like før årtusenskiftet, og omsetningsveksten vil fortsette et par år for så å flate ut i 2003. Med etablering av Internett i det digitale fjernsynsmarkedet, i tillegg til andre kommersielle tjenester utenom reklame på nettet, vil reklameveksten i mediet ha stabilisert seg på mellom 6 og 12 prosent ved utgangen av perioden, ifølge senteret.

I 2003 forventes det en årlig omsetning på reklame på Internett i Norge på 870 millioner norske kroner. Tilsvarende inntekter for Sverige og Danmark vil være 1,23 milliarder norske kroner og 658 millioner norske kroner.

TABELL: Prognoser for årsomsetning på reklame Internett i Skandinavia, 1997-2003 (alt i NOK, brutto-priser):

Norge Sverige Danmark
1997: 55 mill 75 mill 20 mill
1998: 135 mill 181 mill 47 mill
1999: 290 mill 445 mill 113 mill
2000: 560 mill 778 mill 283 mill
2001: 720 mill 988 mill 498 mill
2002: 815 mill 1,14 milliarder 593 mill
2003: 870 mill 1,23 milliarder 658 mill

Kilde: Senter for Medieøkonomi

Til toppen