Tror på et kontantløst Europa om ti år

Majoriteten av europeiske kortbrukere seg for seg et kontantløst Europa innen en tiårsperiode.

Majoriteten av europeiske kortbrukere seg for seg et kontantløst Europa innen en tiårsperiode.

Undersøkelsen ble gjennomført blant 3000 europeiske kortbrukere i seks europeiske land for å kartlegge kort- og kontantbruk.

Av de spurte tror 90 prosent på en fortsatt sterk økning i bruken av betalingskort. En knapp majoritet, 52 prosent, ser for seg et kontantløst Europa innen en tiårsperiode.

Kortbruken viser store regionale forskjeller. Tyskerne tilhører dem som gjerne går med mye kontanter i lommen, opp til 50 euro. Engelskmenn er mer forsiktige og har sjelden mer enn 20 euro på seg. Britene og belgierne tilhører den andre siden, de som oftest bruker betalingskort.

En klar majoritet, 85 prosent, ser betalingskort som en fullverdig erstatter for kontanter. Samtidig som nærmere halvparten, 48 prosent, fortsatt foretrekker kontanter fremfor betalingskort.

Undersøkelsen ble gjennomført i januar 2006 ved hjelp av telefonintervjuer i Storbritannia, Tyskland, Italia, Spania, Polen og Belgia.

Til toppen