Tror på håndfritt påbud i 1999

- Min erfaring er at det er flere trafikkulykker som følge av mobiltelefonbruk i bil enn det den nylig publiserte TØI-rapporten tyder på, sier direktør i Trygg Trafikk, Leif Agnar Ellevset til digi.no. Han regner med at det kommer påbud om håndfri mobilutstyr i bil om kort tid.

- Min erfaring er at det er flere trafikkulykker som følge av mobiltelefonbruk i bil enn det den nylig publiserte TØI-rapporten tyder på, sier direktør i Trygg Trafikk, Leif Agnar Ellevset til digi.no. Han regner med at det kommer påbud om håndfri mobilutstyr i bil om kort tid.

Av de 16 nasjonene med slikt påbud finnes kun ett nordisk; Danmark. Ellevset tror den politiske ledelsen i Samferdselsdepartementet i løpet av kort tid vil gi et klarsignal til innføring av et slikt påbud med virkning fra 1. april 1999. Det danske påbudet gjelder fra 1. juli.

Trygg Trafikk viser til en rekke undersøkelser som sier at det er klart flertall blant norske brukere om at en bør innføre påbud av trafikksikkerhetsmesige grunner

- Min erfaring fra daglig arbeid i Trygg Trafikk og gjennom forsikringsselskap og bilbransje er at det er langt flere skader som følge av uvettig bruk av mobiltelefon enn det TØI-rapporten viser. Det er en kjennsgjerning at det er svært få som vil oppgi eller innrømme at de har hatt trafikkuhell som følge av bruk av mobiltelefon. Årsaken til dette er at de aller fleste vet at slik bruk kan føre til avkortninger på 30-40 prosent i skadeoppgjøret fra forsikringsselskapet. Dette blir penger om en snakker om skadebeløp på 20-30.000 kroner, sier Ellevset, til digi.no.

Trygg Trafikk mottar stadig henvendelser fra bedrifter som er bekymret over ansattes bruk av mobiltelefon i forbindelse med tjenestekjøring eller annen kjøring. Flere firma får montert håndfri-utstyr i alle sine biler.

Til toppen