Tror på vekst i digitale sykemeldinger

Ennå er det bare et fåtall av legene som sender sykemeldinger over nett, men det kan fort snu.

Ennå er det bare et fåtall av legene som sender sykemeldinger over nett, men det kan fort snu.

Norsk Helsenett ble etablert som selskap i oktober i fjor. Da ble IT-driften av våre fem regionale helseforetak samlet til en enhet i Trondheim, som har som oppgave å skape en felles infrastruktur for elektronisk samhandling.

Visjonen er at hele helse-Norge skal være knyttet sammen i ett nett. Helsenettet antas å kunne spare Norge for en milliard kroner i året.

Men ting tar tid, for det er mange som skal spille sammen. Fastlegene er blant aktørene som har vist treghet med å knytte seg til nettet og skaffe seg digitale signaturer (PKI). Dette er en forutsetning for å kunne sende sykemeldinger og epikriser (meldinger fra sykehus til legen) via helsenettet.

– I dag er det mellom 13 og 14 prosent av legene som sender sykemeldinger digitalt til Rikstrygdeverket, forteller seksjonssjef Tone Bringedal i Sosial- og Helsedirektoratet til digi.no.

Sosial- og helsedirektoratet skal i samarbeid med Rikstrygdeverket, sykehusene og primærlegene forene det elektroniske arbeidet i helsesektoren og måle kost og nytte av tiltakene som settes inn.

Bringedal er likevel godt fornøyd med den økte andelen leger som nå har skaffet digital signatur.

Målt opp mot i fjor var det bare to prosent av 1 840 legekontorer som hadde kjøpt og installert PKI.

Veksten fra i underkant av 40 til 250 legekontorer som nå bruker PKI, kan skyldes drahjelpen fra Sosial- og helsedirektoratet.

Den norske legeforening gikk nemlig ut og advarte legene mot å installere PKI på grunn av den høye tilkoblingsavgiften på vel 20 000 kroner. I tillegg må legene betale et årlig abonnement.

Ett av stimuleringstiltakene fra Sosialdirektoratet har vært å tilby gratis tilkobling med brannmur og PKI.

– Tiltaket har åpenbart virket, og vi har stor tro på at vi til neste år kan få en sterk vekst av flere leger med PKI-seritifikater, sier Bringedal.

28 prosent av epikriser blir nå sendt digitalt.

Til toppen