JUSS OG SAMFUNN

Tror på vekst i digitale sykemeldinger

Ennå er det bare et fåtall av legene som sender sykemeldinger over nett, men det kan fort snu.

Norsk Helsenett ble etablert som selskap i oktober i fjor. Da ble IT-driften av våre fem regionale helseforetak samlet til en enhet i Trondheim, som har som oppgave å skape en felles infrastruktur for elektronisk samhandling.

Visjonen er at hele helse-Norge skal være knyttet sammen i ett nett. Helsenettet antas å kunne spare Norge for en milliard kroner i året.

Men ting tar tid, for det er mange som skal spille sammen. Fastlegene er blant aktørene som har vist treghet med å knytte seg til nettet og skaffe seg digitale signaturer (PKI). Dette er en forutsetning for å kunne sende sykemeldinger og epikriser (meldinger fra sykehus til legen) via helsenettet.

– I dag er det mellom 13 og 14 prosent av legene som sender sykemeldinger digitalt til Rikstrygdeverket, forteller seksjonssjef Tone Bringedal i Sosial- og Helsedirektoratet til digi.no.

Sosial- og helsedirektoratet skal i samarbeid med Rikstrygdeverket, sykehusene og primærlegene forene det elektroniske arbeidet i helsesektoren og måle kost og nytte av tiltakene som settes inn.

Bringedal er likevel godt fornøyd med den økte andelen leger som nå har skaffet digital signatur.

Målt opp mot i fjor var det bare to prosent av 1 840 legekontorer som hadde kjøpt og installert PKI.

Veksten fra i underkant av 40 til 250 legekontorer som nå bruker PKI, kan skyldes drahjelpen fra Sosial- og helsedirektoratet.

Den norske legeforening gikk nemlig ut og advarte legene mot å installere PKI på grunn av den høye tilkoblingsavgiften på vel 20 000 kroner. I tillegg må legene betale et årlig abonnement.

Ett av stimuleringstiltakene fra Sosialdirektoratet har vært å tilby gratis tilkobling med brannmur og PKI.

– Tiltaket har åpenbart virket, og vi har stor tro på at vi til neste år kan få en sterk vekst av flere leger med PKI-seritifikater, sier Bringedal.

28 prosent av epikriser blir nå sendt digitalt.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.