Tror på volum-marked for videokonferanse

Finansdirektør Mike Kourey i Tandbergs største konkurrent, amerikanske Polycom Inc., mener markedet for videokonferanseutstyr er i ferd med å løsne. Med lavere produktpriser tror han på et volummarked i løpet av få år.

Dagens markedsvekst på 15 prosent er slettes ikke ille. For videokonferanseaktørene har imidlertid volumveksten gitt mindre gevinst på bunnlinjen, da mye av veksten er tatt ut i lavere priser.

Både Tandberg ASA og Polycom kan likevel vise til sterk omsetningsvekst. Denne veksten har gått på bekostning av den gamle markedslederen PictureTel.

De fleste aktørene har spådd et skarpt løft i omsetningen etter som bruken blir mer utbredt. En parallell til den ventede utviklingen er markedet for telefakser. Av naturlige årsaker må markedet nå en viss størrelse, og produktene få bred utbredelse, før det er noe særlig poeng i å investere i utstyret.

En annen viktig driver for utviklingen har vært kombinasjonen av stadig lavere kostnader og bedre kvalitet. Barrierene for bruk blir lavere når kvaliteten gjør det komfortabelt å bruke utstyret, prisen er lav og markedet vokser såpass raskt at stadig flere av bedriftens samarbeidspartnere er har tilsvarende utstyr.

- Vår strategi på telekonferanse var at vi skulle lage enkle produkter som var såpass lavt priset at vanlige bedrifter hadde råd til å kjøpe dem. Den strategien har fungert meget godt de siste årene forteller Richard Reid i Polyspan.

Reid er markedsdirektør for Polyspan, som er Polycoms selskap i Europa.

- Det vi nå gjør i videokonferansemarkedet er egentlig mye av det samme: Vi utvikler løsninger som vi mener kan gjøre dette markedet til et volum-marked.

Richard Reid mener de viktigste faktorene da er pris og enkelhet i bruk. Selskapets ViewStation-produkter er basert på ISDN-standarden med god båndbredde og skarpt bilde. Dette er den samme standarden Tandberg ASA har lagt seg på.

Polyspan / Polycom har i følge egne tall i løpet av første halvår 1998 inntatt posisjonen som markedsleder på grupperomsløsninger. Reid mener dette skyldes at selskapet har klart å utnytte de allerede etablerte distribusjonskanalene godt.

Distributører som allerede selger selskapets telekonferanseprodukter har nå startet salget av videokonferanseutstyr. På sikt mener Reid at produktene vil komme ned i en prisklasse som gjør det mulig å få opp meget gode volumer gjennom distribusjon i PC-kanalen.

I dag er det både systemintegratører, datadistributører og teleselskap som står for distribusjonen. Dette skyldes i stor grad at det har vært nødvendig med både teknikere og spesiell opplæring hos kunden.

Polycom mener markedet nå er modent for å plukke løsninger rett fra hyllen og installere selv.

Finansdirektør Mike Kourey i Polycom sier at det i lang tid fremover vil være ISDN-løsninger som dominerer i markedet. IP-løsninger kan ifølge Kourey bli aktuelt i interne nettverk i løpet av andre halvår 1999, men en solid utbredelse av produktene tror han ikke kommer før om tre til fem år.

Polycom har likefullt gitt sine ViewStation-produkter muligheten til å kobles på IP-nettverk dersom kunden ønsker det.

Tandberg har valgt en tilsvarende løsning, som likevel krever litt installasjonsarbeid dersom det skulle bli aktuelt å bruke IP-nett til kommunikasjonen.

Til toppen