Tror PeopleSoft-kjøpet blir godkjent

Mens flere delstater diskuterer koordinerte aksjoner mot Oracle, venter eksperter at oppkjøpet av PeopleSoft blir godkjent.

Mens flere delstater diskuterer koordinerte aksjoner mot Oracle, venter eksperter at oppkjøpet av PeopleSoft blir godkjent.

De to siste nyhetene rundt Oracles fiendtlige bud på PeopleSoft, er at flere delstater, blant dem Texas og California, vil i dag konferere om mulig koordinering av tiltak rettet mot Oracle, mens flere eksperter sier de forventer at myndighetene vil godkjenne oppkjøpet av PeopleSoft som en naturlig konsolidering mot SAP og en framtidig inntreden av Microsoft på markedet for storbedriftssystemer.

    Les også:

Det at delstater som California og Texas konfererer, betyr ikke nødvendigvis at de vil slutte seg til søksmålet som Connecticut har rettet mot Oracle, skriver Wall Street Journal. Men de deler Connecticuts bekymring for at oppkjøpet kan fordyre pågående implementasjoner av PeopleSoft-systemer som mange delstater bruker.

Det er ikke uvanlig at delstater konfererer seg imellom i mulige antitrustsaker, eller i forbindelse med felles problemer som røyking, datakriminalitet og vold mot kvinner. 18 delstater tok del i monopolsaken mot Microsoft fra 1998. Påtalemyndighetene koordinerer sine antitrustutspill gjennom foreningen National Association of Attorneys General. Sjefsanklager Bill Lockyer fra California er nyvalgt leder for foreningen. Både Oracle og PeopleSoft har sine hovedkvarter i California.

Reuters har fått tilbakemeldinger fra flere eksperter innen antitrust at de anser Oracles argumenter om at det er naturlig med en konsolidering innen markedet for storbedriftssystemer som gode, og at myndighetene sannsynligvis vil godta dem. De er likevel ikke villige til å utelukke muligheten for at de vil definere markedet noe annerledes enn Oracle, og at det igjen vil kunne føre til motkrav mot Oracle, for eksempel at spesifikke applikasjoner som personalhåndtering med utskilles til et eget selskap.

Til toppen