Tror RFID vil dominere om 5 år

RFID er allerede langt mer enn dyre megaprosjekter i dagligvaresektoren, mener SAP.

RFID er allerede langt mer enn dyre megaprosjekter i dagligvaresektoren, mener SAP.

RFID har fått en tregere start enn mange ventet, men er nå på full fart inn på mange nye bruksområder. Teknologien gjør det mulig å lese av informasjon om et merket produkt trådløst, og endre denne informasjonen. SAP satser på at RFID-støtte skal gi dem et fortrinn hos kundene.

– RFID vil bli et av de viktigste virkemidlene i fremtiden. De som ikke investerer i dette har et seriøst problem, mener Claus Heinrich, styremedlem i SAP, og forfatter av boka RFID and Beyond: Growing Your Business through Real World Awareness.

Heinrich mener det nå skal være svært enkelt for bedrifter med SAP både å ta i bruk RFID. Takket være støtte i SAP for RFID skal det bli billigere og raskere å implementere, og enklere å ta i bruk nye typer enheter, slik som nye avlesere.

– Partnerskap med hardwareprodusenter gir lesing direkte inn i systemet vårt. Vi har predefinert kommunikasjonsmåte mellom Intels teknologi og våre systemer. Man trenger ikke å skrive noe integrasjonsprogramvare. Dermed reduserer vi både kostnad og kompleksitet ved RFID, sier Heinrich.

Heinrich mener RFID forbindes for mye med dagligvareindustrien og andre innen detaljhandel. Store kjeder som Walmart har satt i gang gigantiske prosjekter der hele verdikjeden dras inn for å få ut fordelene.

– Prosjektene trenger ikke være store og omfatte verdikjeden, slik som Walmart. Bedrifter bør se etter mindre deler av driften der det kan løse et vikelig problem, sier han.

Som eksempel nevner han at Gillette putter RFID-merker på sine pakker for å hindre tyveri.

– De er små og dyre og lette å stjele. Gillette tapte store deler av sin profitt, sier Heinrich.

Et annet eksempel er flydeler, som merkes med RFID for å sikre at viktige deler faktisk er gode og kvalitetssikrede. De kan også merkes med når de sist var til service.

SAP håper deres kunder vil bruke RFID aktivt sammen med SAPs forretningssystemer. Tanken er at RFID skal brukes til å registrere hendelser, såkalte ”events”, og at SAP-systemet deretter kan registrere dem og plukke ut de hendelsene som trenger tilsyn og varsle om dette. Denne typen systemer vil generere en masse ”events”, så sorteringsjobben blir vel så viktig som registreringen.

– Proctor and Gamble prøvde å telle hvor mange events de hadde hver dag, og kom opp i milliarder. Det er umulig å håndtere så mange. Mange av dem er meningsløse, som beskjeden om at nye produkter er ferdige. Det vanlige og enkle må automatiseres. Men når for eksempel produksjonen av et produkt går feil, da må det gjøres noe, sier Heinrich.

Tanken er at man ved registrering av "events" ved hjelp av RFID skal slippe å sjekke mot ERP-systemet om alt er i orden. Dette går automatisk, og hvis alt er etter forventningene skal man helst ikke trenge å forholde seg til sjekken. Derimot skal det fokuseres på unntakene.

– Hvis man for eksempel har femti eksemplarer på lager av en vare og dette er som forventet, så skjer det ingenting, men det varsles hvis det bare er tretti, sier Heinrich.

Tross RFID-optimismen advarer han mot å begynne med teknologien for så å finne et problem den kan løse. Strekkoder kan fremdeles fylle manges behov, påpeker han, men RFID vil løse flere oppgaver.

– Fem år fra nå vil det være en majoritet av selskapene ha businessprosesser drevet av RFID, det er veldig mange piloter ute nå, sier Heinrich.

    Les også:

Til toppen