Tror VG er mer troverdig enn Wikipedia

Nina Furus ferske tall om webtrender viser overraskende funn.

Tror VG er mer troverdig enn Wikipedia

Nina Furus ferske tall om webtrender viser overraskende funn.

Det finnes få data om webtrender og utvikling i Norge ettersom globale undersøkelser oftest velger EU-landene Sverige eller Danmark som representant for de skandinaviske landene.

Nå er det blitt gjort en undersøkelse på norske Intenett-brukeres atferd på nettet. Hele 2674 respondenter har vært med på å gi et bilde av internetthverdagen for svært mange nordmenn.

Bak oppdraget står WEBROI Reklamebyrå og nettredaktor.no som drives av Nina Furu med bidrag og innspill fra flere andre nettredaktører og bransjekolleger.

Hovedformålet med undersøkelsen var å få de såkalte «web 2.0-»kanalene inn i helhetsbildet. Disse har ofte har vært oversett tidligere. Flickr og Delicious er derfor plassert side om side med etablerte kanaler som nettavis og e-post.

Blant de mest overraskende funn er at 48.9 prosent anser nettaviser som VG og Dagbladet som troverdige kilder til informasjon, mens kun 28.05 prosent sier det samme om Wikipedia.

58 prosent ser på nettbanken som den mest troverdige kilden, etterfulgt av søkemotorselsaker som Google som får 54 prosent troverdighet.

38 prosent svarte at de irriterte seg mest over annonser på e-post, deretter nettaviser, søkemotorer, sosiale medier og MSN.

Det er likevel nettavisene som får flest klkk. 59 svarte at de har klikket på nyhetsannonser, mens bare 0,6 prosent klikker på Wikipedia.

De fire mest populære kanalene rangeres i denne rekkefølgen: Epost, søkemotor, nettavis, nettbank.

43 prosent svarte at de bruker nettet på jobben eller skolen, 26 prosent hjemme og 30 prosent svarer begge deler.

De fleste benytter seg mest av e-post (84) prosent, etterfulgt av 74 prosent som svarer de bruker tiden til Internett-søk. Bare 2,7 prosent svarer de bruker nettet til å blogge.

38 prosent svarer at de er flere timer på nett hver dag, mens 24 prosent er nesten alltid online. 83 prosent i alderen 60 pluss svarer de er på nett hver dag.

Grunnlaget for undersøkelsen:

2674 respondenter deltok i undersøkelsen og ble invitert via e-post, så statistikken her begrenser seg således til PC-brukere som benytter e-post. E-postadressene er hentet fra Brønnøysund, slik at alle respondentene kan antas å være voksne mennesker i arbeid. I overkant av 67 prosent av respondentene var menn.

Til toppen