Truer Chess med høye dagsbøter

Post- og teletilsynet truer Idar Vollvik med høye dagsbøter for flyttingen av kundene fra Telenor.

Post- og teletilsynet truer Idar Vollvik med høye dagsbøter for flyttingen av kundene fra Telenor.

digi.no kunne i januar avsløre at Chess hadde begynt å flytte over sine kunder til Netcoms nett - til tross for et løft om at dette ikke skulle skje.

Bakgrunnen for saken er at Chess tidligere kjøpte nettkapasitet av både Telenor og Netcom, men så ble selskapet kjøpt av TeliaSonera, som fra før eier Netcom. Den mest åpenbare synergieffekten for TeliaSonera ville derfor være å flytte alle Chess-kundene over på mobilnettet de selv eier, men Chess lovet at dette ikke skulle skje.

En rekke kunder har ønsket å forbli hos Telenor, for Netcom og Telenors mobilnett har ulik dekning rundt i landet.

Nå har saken tatt en ny vending, for nå har Post- og teletilsynet kommet på banen. Tilsynet mener at Chess har brutt regelen om en måneds varsling til kundene. Kundene har bare fått en 14-dagers varsler og informasjonen er ikke klar nok, mener tilsynet - mange kunder vil ikke forstå at de faktisk bytter nett.

Tilsynet krever derfor at Chess sender sine kunder et nytt brev med bedre og klarere informasjon. Chess kan klage på vedtaket, men for "å sikre at vedtaket blir etterlevd" ilegger tilsynet Chess en bot på 30.000 kroner fra klagefristens utløp til pålegget er utført.

Her kan du lese hele brevet fra tilsynet.

Til toppen