Truer Dagbladet.no med ekskludering fra WebMeasure

Dagbladet.no har inkludert nettstedet 123spill.com i sin statistikk. Dette skaper sterke reaksjoner hos Norsk Gallup og Metodegruppen for internettmålinger. Nå trues Dagbladet.no med ekskludering fra WebMeasures nettstedoversikt.

Dagbladet.no har inkludert nettstedet 123spill.com i sin statistikk. Dette skaper sterke reaksjoner hos Norsk Gallup og Metodegruppen for internettmålinger. Nå trues Dagbladet.no med ekskludering fra WebMeasures nettstedoversikt.

DB Medialab, selskapet bak Dagbladet.no, har lagt inn WebMeasure-tagger på det norske nettstedet 123 Spill.com, gjeldende fra oktober.

I tillegg har Dagbladet.no fått tillatelse av mannen bak nettstedet, rogalendingen André Nesse, å legge inn en navigasjonsstripe på nettstedet.

123spill.com ligger i øyeblikket på femteplass på Kvasirs ukentlige oversikt over de 50 mest populære nettstedene og lå i forrige uke helt oppe på andreplass. Etter at Dagbladet.no tagget spillnettstedet inn under Dagbladet.no-domenet, økte sidevisningene med 9,9 millioner fra september til oktober og antall unike besøkende med 337.000. Det vil si fra 1.161 millioner i september til 1.498 millioner i oktober.

På forsiden av Dagbladet.no kan man lese at de øker mest og nå har 1,5 millioner brukere i måneden.

Samtidig var redaktør av nettutgaven, Esten O. Sæther, svært fornøyd med tallene og hyllet DB.no i egen papiravis.

Les artikkelen her

- Spill er absolutt en populær tjeneste, men den store økningen skjedde ikke da vi la inn 123spill. Økningen kom faktisk midt i måneden, da vi kåret Norges mest populære fylke. Da kom det inne veldig mange folk som ikke har brukt nettstedet vårt tidligere. Utfordringen var å gjøre dem til faste brukere, sier Sæther til digi.no.

- Jeg tipper at vi fikk 50.000 flere unike besøkende i løpet av måneden da vi la inn spillnettstedet. Resten gikk på fylkeskonkurransen, pluss det at vi på førstesiden har gjort noe som jeg ikke tror du finner andre steder, nemlig å lage et skrivebord for brukerne. Tankegangen er at du skal få den best mulige hjelpen hele tiden, med en miniportal midt i nyhetsbildet, forklarer Sæther.

Han mener at inkluderingen av 123 Spill.com er en naturlig del av Dagbladet.no, siden de har en avtale med mannen bak og selv planlegger sin egen spillseksjon hos Dagbladet.

- Vi har en samarbeidsavtale med Nesse. Han er vår spillseksjon. Det blir som det innkjøpte stoffet vi har på været og det VG har, for eksempel når det gjelder vinstoff. Dette er innkjøpt redaksjonelt materiale som naturlig kan inkluderes WebMeasure-tallene, mener han.

Mens VG vinstoff (som forøvrig er delvis egenprodusert) og Dagbladets værstoff befinner seg innenfor avisenes kontekst på nettadressene http://www.dagbladet.no/vaer/ og http://www.vg.no/vinguiden/, har 123spill.com sitt eget domene med sin egen forside. Alle mulige spillinteresserte nettbrukere kan gå inn der, inkludert spillinteresserte som i utgangspunktet aldri hadde tenkt å surfe innom Dagbladet.no.

Instituttet som er ansvarlig for nettmålingene, Norsk Gallup Institutt, og Metodegruppen for WebMeasure reagerer på at Dagbladet inkluderer spilltallene i Dagbladet.no.

I Metodegruppen sitter et utvalg av norske nettmedier (SOL, NRK.no, VG.no, Nettavisen og Aftenposten.no - det vil si alle konkurrentene til Dagbladet.no) og skal sjekke at alt går rett for seg.

Konkurrentene til Dagbladet er blitt enige om denne felles uttalelsen i den ferskeste WebMeasure-rapporten fra november:

"I målingene for oktober og november har Dagbladet inkludert trafikken til www.123spill.com i deres oppføring på listen over rene nettsteder. Metodegruppen har bedt Dagbladet flytte www.123spill.com til samkjøringslisten ettersom www.123spill.com ikke oppfattes som en del av Dagbladet. Bakgrunnen for beslutningen er tidligere praksis. Nettavisen har for eksempel tatt ut Spray og Nettguide i oppføringen på listen over rene nettsteder. Det samme har Adressa.no gjort med Trondheimspuls, Aftenposten med Oslopuls og Sol med Kvasir. Dagbladet har selv fulgt denne praksisen da www.start.no ikke er inkludert på Dagbladets oppføring på listen over rene nettsteder, men på samkjøringslisten. Dagbladet har ikke rettet seg etter metodegruppens oppfordring. Dersom ikke Dagbladet flytter www.123spill.com til samkjøringslisten i løpet av desember vil Dagbladet ikke bli oppført på listen over rene nettsteder."

Ansvarlig for Internett i Gallup, Dag Andersen, ønsker foreløpig ikke å kommentere saken, men understreker at det er et utspill fra Metodegruppen som skal overvåke WebMeasure, en gruppe som også Gallup naturlig er medlem av

Sæther bekrefter at de har blitt kontaktet av Gallup i forbindelse med saken.

- Vi skal ha et møte midt i måneden, 17. desember, hvor man skal ta en titt på hele regelsettingen på WebMeasure, sier redaktøren som fastholder at de holder seg innenfor regelverket.

- Innholdet på Dagbladet.no er mitt ansvar. Hvordan sidene ser ut og hvor lett det er å navigere mellom seksjonene, er inkludert i dette. Vi skal utvikle og legger til ting etter hvert som Dagbladet.no blir bedre. Nå planlegger vi vår egen spillseksjon, sier han.

Men hvordan Dagbladet.no vil gjøre dette i forhold til 123 Spill.com er ikke avklart.

- Vi har ikke laget noen skriftlig avtale, og det videre samarbeidet er vi foreløpig ikke enige om, sier Andre Nesse i 123 Spill.com.

- Vi har diskutert frem og tilbake alternative samarbeidsformer. Foreløpig gjelder den muntlige avtalen om tjenesteutveksling frem til nyttår. Dagbladet.no disponerer navigasjonsstripen pluss annonsen over. I tillegg har de fått anledning til å legge inn en WebMeasure-tag. De begrunnet det med at de ville kartlegge hvilke unike besøkende som gikk via 123 Spill.com som de selv ikke har, sier Nesse til digi.no.

- Dagbladet sa at dette var gjort i forståelse med Gallup, det vil si at selskapet visste om det da jeg la inn taggen. Det gjorde jeg i forkant av 1. oktober, sier han.

Til toppen