Truer med å dele Google i to

EU-politikere skal stemme over forslaget denne uken.

Truer med å dele Google i to
Europaparlamentet skal denne uken stemme over et forslag om å åpne for splitting av selskaper som står bak dominerende søketjenester. I praksis er et bare Google som har en slik posisjon i Europa. Bilde: Europaparlamentet

Europaparlamentet er i ferd med å forberede et ikke-bindende vedtak hvor det indirekte foreslås at Googles søkemotor skilles ut fra resten av virksomheten. Dette skriver både Reuters og Financial Times.

Google har en dominerende posisjon i det europeiske søkemarkedet og anklages for å misbruke denne markedsmakten. Derfor har selskapet blitt gransket av EU-kommisjonen. Google har kommet med flere forslag til et forlik, men det har ikke gjort anklagerne – Googles konkurrenter – noe mildere stemt. Derfor har også det siste forsøket fra Google gått i vasken.

Konkurrentene hevder at Googles integrasjon av tjenester ikke bare er til skade for dem selv, men også for forbrukerne. Samtidig er det ingenting annet enn forbrukernes kjennskap til og tilfredshet med Google som hindrer dem i å velge en konkurrerende søketjeneste.

Denne høsten har stort sett hele EU-kommisjonen blitt skiftet ut med nye kommissærer, deriblant flere som har varslet en tøffere linje mot Google.

Ikke nevnt

Det er likevel i Europaparlamentet dette oppsiktsvekkende forslaget nå kan bli fremmet. Google er riktignok ikke nevnt spesifikt i forslaget, som sier at oppdeling av søketjenester fra andre kommersielle tjenester bør anses som en potensiell løsning. Google antas å ha omkring 90 prosent andel av det europeiske søkemarkedet – betydelig høyere enn i for eksempel USA. Derfor er det bare Google som vil være berørt av et slikt forslag.

Ifølge Financial Times støttes forslaget av begge de to største, politiske gruppene i parlamentet, Det europeiske folkeparti og Sosialistene. Det er særlig tyske politikere som det siste har blitt langt mer negative til amerikanske IT-giganter generelt, og Google spesielt. NSA-avsløringene til Edward Snowden antas å ha spilt en betydelig rolle i dette klimaskiftet, i tillegg til høylytt klagesang på Google fra særlig tyske medieselskaper.

Ifølge Financial Times har ikke Europaparlamentet noen formell myndighet til å splitte opp selskaper, men et slikt vedtak kan ikke ignoreres av EU-kommisjonen og dens nye konkurransekommissær, danske Margrethe Vestager.

Uansett vil kravet om en oppdeling av Google være et langsiktig tiltak, eventuelt et ris bak speilet for å få selskapet til å strekke seg lenger for å blidgjøre kommisjonen og konkurrentene.

Innblanding

Google skal ha kjennskap til det foreslåtte vedtaket. Selskapets ledelse har ikke uttalt seg om saken, men etter det Financial Times forstår, skal den være rasende over den politiske innblandingen i saken.

En ikke navngitt bransjekilde kaller det hele for en politisk motivert kampanje om å gjøre noe med en sak som tilhører tilsynsmyndighetene.

– Disse folkene oppmuntrer til oppsplitting av Google. Det står ikke i forhold til den graden av bekymring som har blitt uttrykt av kommisjonen under etterforskningen, mener vedkommende.

Ifølge Financial Times er det ventet at den endelige teksten til vedtaksforslaget vil bli klart denne uken. Det er ventet at avstemming skjer torsdag.

    Les også:

Les mer om: