Truer med å politi-anmelde Masterminds

Mandag slås Masterminds konkurs, men det er lite å hente for kreditorene.

Truer med å politi-anmelde Masterminds

Mandag slås Masterminds konkurs, men det er lite å hente for kreditorene.

Tidligere denne måneden ble det klart at kurs- og konsulentselskapet Masterminds er på vei mot konkurs.

Selskapets ansatte er allerede ute av døren, og selskapet skal slås konkurs førstkommende mandag, den 3. desember. Tiden frem til det brukes til å rydde mest mulig i selskapet, og det skal være mye å ta tak i.

– Det er nesten ikke gjort noe regnskapsføring siden mai. Alle bilagene er ført på september, sier Trond Kaarem til digi.no.

Trond Kaarem ble leid inn fra selskapet Bulder og Brak for å redde selskapet, men han konstaterte raskt at det ikke var mulig. Han sende derfor inn avviklingsmelding til Brønnøysund-registeret, og satte i gang en ryddeprosess for å gjøre mest mulig klart.

Han forsøkte blant annet å ordne utbetaling av lønn, men selskapets største kreditor sørget for å sperre selskapets bankkontoer. Det er uansett lite å hente i det kommende konkursboet.

– Alt utstyr og alt som er her er leaset, sier Kaarem til digi.no.

De ansatte har derfor verken fått lønn i oktober eller november. Totalt dreier det seg om 34 ansatte. De fleste er fristilt, og trenger derfor ikke å møte på jobb mens ryddeprosessen gjennomføres.

– Alle de som er her får jobb. Det er mange attraktive arbeidstagere, i hvert fall i dagens arbeidsmarked, sier Kaarem.

Noen av de ansatte har gått videre til det nyopprettede selskapet Spranget.

– Per i dag er det mindretallet. Det var mange som valgte å ikke gå videre, sier Kaarem.

Kaarem mener likevel det var mest fornuftig å vente til mandag med å slå selskapet konkurs. Han forteller at det har vært store forskjeller på lønnsavtalene, og at en god oversikt over dette vil korte ned tiden det tar før de ansatte får lønnen utbetalt fra lønnsgarantifondet.

– Det er en tragedie for mange av de som rammes, sier Kaarem.

Kaarem har skrevet en anmeldelse med navngitte personer som vil bli overlevert politiet i forbindelse med konkursen neste uke.

– Jeg har prøvd å få kontakt med politiet og har ringt flere ganger, men dette er ikke stort nok, sier Kaarem til digi.no.

Har du tips om saken? Send e-post til ab(at)digi.no. Tips vil forbli anonyme, men vi må ha kontaktinformasjon for å kunne verifisere informasjonen vi eventuelt mottar.

    Les også:

Til toppen