Truer Microsoft med «strukturelle endringer»

Truer Microsoft med «strukturelle endringer»

EU snakker ikke lenger om bare milliardbøter dersom Microsoft ikke føyer seg.

EUs kommissær for konkurranse, Neelie Kroes, publiserte i går bemerkninger som varsler at EU tenker seg også andre straffetiltak enn milliardbøter dersom Microsoft ikke føyer seg.

Etter kommisjonens mening har Microsoft ennå ikke etterkommet et av de viktigste kravene i monopoldommen fra april 2004: Å gi konkurrenter tilgang til dokumenterte API-er (grensesnitt for programmering) mot Windows, mot en rimelig godtgjørelse. EU mener at dokumentasjonen fortsatt ikke er tilfredsstillende, etter flere runder der Microsoft har oppgradert og klargjort dokumentene. EU mener videre at Microsoft knapt bør ha anledning til å ta seg betalt for lisensene til grensesnittene, siden de ikke representerer noen fornyelse.

– Det kan være fornuftig å trekke den konklusjonen at det er et behov for strukturelle tiltak når pålegg om å endre oppførsel ikke etterkommes, sa Kroes.

Bemerkningen kom på et lukket møte i forrige uke, og ble publisert i går kveld.

Foranledningen for publiseringen var Microsofts svar på EU-kommisjonens nyeste anklageskriv mot selskapet. Microsoft hadde frist til mandag kveld for å svare.

Microsofts svar understreket enda en gang at selskapet ikke nødvendigvis er innstilt på å følge vanlige EU-prosedyrer. Normalt skulle Microsoft besvart EUs anklager punkt for punkt. Så skulle det vært en muntlig høring, før kommisjonen trakk seg tilbake for å vurdere enten ytterligere tiltak, eller å frafalle dem.

I stedet svarte Microsoft at de ikke ønsker en muntlig høring. I tillegg ber selskapet at EU-kommisjonen sier rett ut hva den mener er rimelig å kreve for å lisensiere Windows-API-ene til konkurrentene.

Kommisjonen har ikke kommentert Microsofts svar direkte, og Microsoft har på sin side forholdt seg taust til trusselen om «strukturelle» straffetiltak.

    Les også:

Til toppen