Truer Telenor med tvangsmulkt

Post- og teletilsynet (PT) truer Telenor Plus AS med tvangsmulkt. Årsaken er at tilsynet mener at Telenor diskriminerer nummeropplysningsaktørene.

Post- og teletilsynet (PT) truer Telenor Plus AS med tvangsmulkt. Årsaken er at tilsynet mener at Telenor diskriminerer nummeropplysningsaktørene.

I et brev PT sendte Telenor ASA onsdag, gir tilsynet Telenor frist til 18. mai med å rydde opp i rotet. Konflikten har pågått siden mars i fjor.

PT mener at Telenor Plus AS har diskriminert de nye nummeropplysningsaktørene til fordel for aktøren Findexa, som står bak utgivelsen av blant annet Gule Sider, Telefonkatalogen og Ditt Distrikt.

Post- og teletilsynet mener at Findexa har fått tilgang til informasjon som de øvrige aktørene i markedet ikke har fått tilgang til, og som tilsynet mener at de etter ikke-diskrimineringsprinsippet har rett til å få utlevert.

Det dreier seg i første rekke om at Findexa har fått tilgang til organisasjonsnumrene til firmaene i telefondatabasene til Telenor. Dette er ikke en del av tilbudet til de øvrige nummeropplysningsaktørene.

PT slår fast at også disse aktørene ifølge regelverket har krav på å få dette tilbudet.

Tilsynet er kraftig i sin kritikk av Telenor Plus AS, og slår blant annet fast at framgangsmåten er klart i strid med regelverket, og må rettes snarest.

PT mener også at Telenor har gitt uriktig informasjon til tilsynet.

Hvis ikke Telenor retter opp forholdet snarest og senest innen 18.mai, truer tilsynet med tvangsmulkt fra samme dato.

Til toppen