Truer trege teleselskap

EU-kommisjonens Erkki Liikanen (bildet) vil tvinge de tregeste teleselskapene til å åpne telenettene for alternative leverandører av bredbåndsløsninger.

EU-kommisjonens Erkki Liikanen (bildet) vil tvinge de tregeste teleselskapene til å åpne telenettene for alternative leverandører av bredbåndsløsninger.

Til tross for den globale nedgangen, vokser fremdeles telekommarkedet i EU, og IT-kommisær i EU-kommisjonen, finske Erkki Liikanen sier at sektoren har hatt en vekst på vel 10 prosent hvert år siden liberaliseringenav markedene i EU-området siden 1.1.98. I år vil veksten ligge på et tilsvarende tall, mens en på mobilsiden alene vil se 20 prosents vekst.

Likevel truer EU nå med at de tregeste av de tidligere telemonopolene vil tvinges til å åpne telenettene for konkurrentenes bredbåndsløsninger, skriver Financial Times. EU mener at konkurrerende selskap for eksempel bare skal kunne tilby internettaksess, mens den tidligere monopolisten fremdeles tilbyr taletelefoni.

EU mener liberaliseringen har kommet lengst i Danmark, Sverige, Finland og Belgia. Nå varsler Liikanen et møte den 20. desember der han vil be kommisjonen om å foreta juridiske inngrep der konkurransen absolutt ikke fungerer, uten å spesifisere nærmere hvilke nasjoner og hvilke selskap han mener.

Blant de som mener ytterligere regulering ikke trengs er the European Telecommunications Network Operators' Association, som mener konkurransen fungerer.

Til toppen