- Truer utbygging av mobilnettet

Distriktene taper på prisreguleringen, sier Telenor.

- Truer utbygging av mobilnettet

Distriktene taper på prisreguleringen, sier Telenor.

Telekameratene Tele2 og Network Norway får hevet den såkalte termineringsavgiften. Det avgjorde Samferdselsdepartementet tirsdag, som dermed omgjorde et vedtak i Post- og teletilsynet (PT).

- Dette er en god og viktig beslutning. Muligheten til å bygge mobilnettet ville blitt vesentlig redusert dersom vedtaket hadde blitt stående, uttaler konsernsjef Arild Hustad i Network Norway.

Termineringsprisen er avgiften teleselskapene kan forlange av hverandre for å videreformidle konkurrentenes trafikk gjennom eget nett. Større avgift gir mer penger i kassen.

Tele2 hadde på forhånd truet med å droppe planene om utbygging av Norges tredje mobilnett på bakgrunn av PTs prisregulering.

Telenor er derimot ikke like glad for nyheten. De mener prisreguleringen truer utbyggingen av mobilnett i distrikts-Norge.

- Vi er veldig overrasket. Dette er ikke bra for distriktene. Vedtaket vil gi langt større overføringer fra aktører som bygger telenett i hele landet over til de som bare bygger i byene, sier Telenors informasjonssjef Atle Lessum til digi.no.

- En følge av departementets vedtak blir at investeringene nå vris mot storbyer og tettsteder som allerede har full dekning, legger han til.

Lessum forteller at beslutningen gjør at Telenor må se på en del av selskapets planer om utbygging i distriktene på nytt.

Den nye avgiften innebærer ifølge Lessum en skjerpelse på ti øre sammenlignet med PTs opprinnelige reguleringsvedtak.

- Dette er ikke småpenger. Vedtaket vil bety en overføring fra Telenor over til Tele2 og Network Norway i hundre millioners-klassen, sier informasjonssjefen.

Lessum kaller departementets avgjørelse for en særnorsk ordning, som selskapet er svært kritisk til.

- Våre kunder må betale for de andre teleaktørenes utbygging. Det føles ikke riktig og strider med europeiske prinsipper for konkurranse i telemarkedet.

Network Norway er helt uenig i at prisreguleringen kan kalles særnorsk.

- Dette er den eneste ordningen som europeiske nasjoner har brukt for å stimulere til konkurranse i mobilmarkedet. Det eneste som er særnorsk er at vi henger etter. Telenor og Netcom har fått lov til å dominere alt for lenge, sier direktør for samfunnskontakt Tom Guldberg i Network Norway.

Han mener Telenor overreagerer og ikke kommer med hele sannheten.

- Telenor snakker kun om kostnadene, de sier ikke et ord om inntektene sine i denne sammenhengen. Grunnen til at vi får høyere termingeringskost er jo for å stimulere til konkurranse, understreker han.

Hvis Telenor gjør alvor av å redusere deres planlagte utbygging av mobilt bredbånd i distriktene, har han følgende svar:

- Da kan det hende at vi er interessert i å fylle de svarte hullene.

    Les også:

Til toppen