Truls Berg forlater Dataforeningen

Som tidligere kjent skal Dataforeningen bytte leder. Dette skal formelt skje landsmøtet til helgen.

Berg har vært leder i to år, og hadde tre "løfter" som basis for sin programerklæring da han tiltrådte i 2002: Kunnskapsløftet, verdiløftet og synlighetsløftet.

- Det å ha fått lov til å lede Dataforeningen gjennom den tøffeste stormen norske IT-profesjonelle noensinne har opplevd har vært en tøff, men også givende seilas. Spesielt gleder det meg å se at aktivitetsnivået og synligheten vitner om at norsk IT stor overfor en ny vår hvor fokus i mye større grad vil ligge på å kunne skape nye konkurransefordeler gjennom innovativ bruk av IT, sier Berg.

I perioden har foreningen vært pionér for det internasjonale kompetansebeviset EUCIP, et internasjonalt kompetansebevis for profesjonelle IT-folk. Under Berg lanserte foreningen også "Operasjon skoleverk" som en viktig årlig dugnad for spredning av forståelse for og kunnskap om den fjerde basiskunnskap – bruk av IT – i ungdomsskole og videregående skole.

De verdier Dataforeningen gir sine medlemmer er først og fremst knyttet til den faglige møteplassen og nettverksbyggingen. Statusrapporten etter 2003 viser en hyggelig økning i aktivitetsnivået. I 2003 ble det arrangert 80 kurs og konferanser (10% økning) med til sammen mer enn 4.000 deltakere (30% økning). Det ble avviklet hele 108 medlemsmøter, og mer enn 2.400 deltok på disse møtene.

Dataforeningen lanserte i 2003 nettverket "New Monday", som er opptatt av å ta vare på de kompetanseressurser som i dag står i fare for å miste sin verdi som følge av høy arbeidsledighet innenfor IT-faget. New Monday har i dag mer enn 1.000 medlemmer, og arrangerer jevnlige møter med sikte på å koble oppdragsgivere med frittgående kompetanse.

Rosing 2004, som samtidig markerte 50-årsjubileet til foreningen, ga gjenlyd langt utover bransjens egne rekker. H.K.H Kronprins Haakon og statsminister Kjell Magne Bondevik var blant de prominente gjestene på det storslagne arrangementet.

Bergs etterfølger blir etter alt å dømme Kjell Rusti, administrerende direktør i Steria.

Til toppen