Trustix XPloy gjør jobben lettere

Systemadministrasjon innebærer masse oppsett med små marginer for feil. XPloy kan frigjøre timesvis med arbeid.

Det norske firmaet Trustix har lansert en programpakke med navnet XPloy. Dette er en pakke som forenkler systemadministrasjon under Linux.

En del av denne systemadministrasjonen går ut på å sette såkalte "rules" eller regler for hvem som tillates å gjøre hva, og det kan etterhvert bli en ganske omfattende jobb. En annen stor del er brukeroppsett, distribuering og oppsett av programmer, og oppstart og avsluttingsrutiner.

I XPloy får man med et enkelt grensesnitt muligheten til å endre på alle disse variablene, og i motsetning til å redigere for hånd er det lagt opp et pek og klikk-grensesnitt som gjør at selv mindre bedrifter har mulighet til å selv administrere sin egne maskiner. Ideen vil også kunne gjøre at større bedrifter med problemer med å få tak i nok folk lettere vil kunne finne kvalifisert personell til dagligdags systemadministrasjon.

Trustix har også tatt trendene i markedet alvorlig og "leier ut" programvaren sin. Prisen for å benytte programvaren er kr 300,- per måned.

Les mer om Trustix:


Linux-brannmur på 10 minutter