Trygge webtjenester med Microsofts "TrustBridge"

Microsoft bygger på samarbeid med IBM og VeriSign for å lansere et sikkerhetsprodukt for webtjenester, kalt "TrustBridge".

Microsoft bygger på samarbeid med IBM og VeriSign for å lansere et sikkerhetsprodukt for webtjenester, kalt "TrustBridge".

Ifølge Wall Street Journal vil Microsoft i løpet av i dag kunngjøre en ny type sikkerhetsteknologi for Internett-baserte webtjenester, kalt TrustBridge. Lekkasjen inneholder lite konkret.

TrustBridge skal bygge på sikkerhetsarbeid utført i fellesskap mellom Microsoft, IBM og VeriSign. Det skal kjøre på Windows, og kan følgelig oppfattes som en del av .Net-satsingen, ikke som en del av standardutviklingsarbeidet for webtjenester som IBM og Microsoft har drevet i en årrekke. TrustBridge skal bygge på autentiseringsstandarden Kerberos, slik at den vil kunne utveksle tjenester med Kerberos-baserte produkter på andre plattformer.

Funksjonaliteten beskrives dithen at TrustBridge skal styre hvordan ulike websystemer snakker sammen, slik at det blir enklere å utføre innkjøp og andre former for e-handel mellom bedrifter.

Selve betegnelsen TrustBridge spiller på behovet for å opprette "broer av tillit" over Internett-havet, for bestemte tjenester, uten å måtte opprette innviklede virtuelle private nettverk for å oppnå den nødvendige sikkerheten. Det tyder på at TrustBridge vil være en enkel måte for bedrifter som driver e-handel med hverandre, å sjekke hverandres identitet og kanskje også ordne med betalinger.

Det har ikke vært mulig å finne annet materiale om dette enn den lille artikkelen på Wall Street Journal. Nettpirater bør dog merke seg at domenene trustbridge.org, trustbridge.net og trustbridge.com allerede er registrert.

Til toppen