- Trygt å fly i USA i år 2000

Testingen av år 2000-kompatibiliteten som ble utført i Denver i helgen, var vellykket. Dermed konkluderer de amerikanske luftfartsmyndighetene med at det vil være trygt å fly i USA også etter årtusenskiftet.

Testingen av år 2000-kompatibiliteten som ble utført i Denver i helgen, var vellykket. Dermed konkluderer de amerikanske luftfartsmyndighetene med at det vil være trygt å fly i USA også etter årtusenskiftet.

Som digi.no skrev lørdag, utførte de amerikanske luftfartsmyndighetene FAA (Federal Aviation Authority) lørdag kveld en foreløpig test for å sjekke om lufttrafikk-kontrollsystemet i Denver var kompatibelt med år 2000. Dette ble gjort ved å bruke to datasystemer samtidig. Det ene, som fungerte som et backup-system, fikk klokkene stilt fram til 31. desember, mens den kommersielle trafikken ble ledet ved hjelp av et datasystem der klokkene var normalt innstilt.

Det umiddelbare resultatet fra testen var at det ikke hadde oppstått noe unormalt som kan forbindes med årtusenskiftet. Men testresultatene skal analyseres nærmere i dagene som kommer. Først og fremst vil de to datasystemene som kjørte parallelt sammenliknes for å se om dataene stemmer overens.

FAA er tidligere blitt kritisert for å ha kommet sent i gang med forberedelsene til årtusenskiftet, men lover ifølge Reuters at alle systemene skal være klare til 30. juni i år.

Til toppen