Trygt å prate over IP-telefon

Korrekt implementasjon gjør det umulig å avlytte andres IP-telefonsamtaler, hevder Telio.

Korrekt implementasjon gjør det umulig å avlytte andres IP-telefonsamtaler, hevder Telio.

digi.no omtalte i denne uken en rapport fra rådgivningsselskapet KPMG Consulting, som framholder at IP-telefoni eksponerer nettverkene for trusler fra utsiden. KPMG mener at når telefoni kjøres over Internett, er det fullt mulig for en dyktig hacker å ødelegge eller avlytte systemet.

Cisco mener det er viktig å skille mellom private og bedriftsinterne IP-nett som er langt mer sikkert. Men heller ikke Telio som retter seg mot privatmarkedet er enig i rapporten fra KPMG.

    Les også:

- Rapporten fra KPMG er helt feil og har nok sin bakgrunn i manglende kjennskap til telefoni over Internett, sier viseadministrerende direktør Rune Strømmen i Telio.

Riktignok er IP-telefoni mer sårbart en tradisjonell teknologi på innsyn, driftsforstyrrelser og avlytting. Men det finnes metoder for å sikre bredbåndstelefoni, mener Strømmen.

Han hevder at i noen tilfeller kan faktisk telefoni over IP være mer sikkert enn tradisjonelle tjenester på grunn av eksisterende metoder for sikring av tilgang, signalering og kommunikasjon, uavhengig om samtalene går over Internett eller et privat nett.

Telios tekniske direktør Alan Duric forteller at han har personlig satt i drift IP-telefoni nettverk som betjener mer enn 20 millioner kunder.

- Min erfaring er at hvis sikkerheten er implementert korrekt, er det bedre ivaretatt med telefoni over IP-teknologi enn med tradisjonell fastnett teknologi. Men det er en forutsetning at tjenesteleverandøren har den nødvendige kompetanse for å håndtere dette, sier Duric.

Telio har ansatt eksperter fra utlandet for å håndtere sikkerhet ettersom denne kompetansen er svært vanskelig å finne i Norge.

Sikkerhetsmekanismene som benyttes er basert på åpne og verifiserte standarder som blant annet benyttes i internasjonal bankvirksomhet.

- Vi har ingen eksempler på at disse metodene er blitt kompromittert, sier Rune Strømmen.

Til toppen