TTI på tynn is

Omsetning og resultat i tredje kvartal viser at Tecmar står på stedet hvil i forhold til andre kvartal. I tredje fiskale kvartal tapte selskapet to millioner dollar. TTI har tilstrekkelig kapital for inneværende kvartal, men jobber for ytterligere finansiering av virksomheten.

Omsetning og resultat i tredje kvartal viser at Tecmar står på stedet hvil i forhold til andre kvartal. I tredje fiskale kvartal tapte selskapet to millioner dollar. TTI har tilstrekkelig kapital for inneværende kvartal, men jobber for ytterligere finansiering av virksomheten.

TTI har vært gjennom betydelige endringer siden børsintroduksjonen vinteren 1998. I andre fiskale kvartal medførte dette tap og avsetninger på til sammen 12,3 millioner dollar.

Tredje fiskale kvartal ble avsluttet 31. oktober. Dette kvartalet har selskapets aktiviteter vært knyttet til Tecmars virksomhet. Regnskapet for dette kvartalet er således ikke sammenliknbart med tidligere kvartalstall for TTI.

Omsetningen i kvartalet ble 5,9 millioner dollar, hvorav 5,1 millioner dollar er omsetning i Tecmar. Til sammenlikning omsatte denne delen av virksomheten for 6 millioner dollar i første fiskale kvartal og 5,1 millioner dollar i andre fiskalkvartal.

Driftsresultatet i TTI ble 707.000 dollar i tredje kvartal, hvorav vel 500.000 dollar er knyttet til Tecmar. Bruttomarginen i Tecmar ble da knappe ti prosent i tredje kvartal mot 11,7 i andre kvartal og 15,7 i første kvartal.

Etter andre fiskale kvartal opplyste selskapets finansdirektør til digi.no at bruttomarginene på salg av Travan NS-produkter så langt hadde ligget på 20 prosent (se peker til egen artikkel i margen til høyre). Travan NS-produkter utgjorde da 12 prosent av omsetningen i Tecmar, mens 80 prosent var DDS båndstasjoner, et par prosent var QIC-båndstasjoner og seks prosent var tape.

I følge kvartalsrapporten utgjør salg av Travan NS båndstasjoner 13 prosent av omsetningen i Tecmar hittil i år.

På sikt skal TTI fokusere sin virksomhet utelukkende på Travan NS båndstasjoner. Så langt i høst har selskapet inngått en rekke mindre OEM-avtaler på Travan NS20 (se egen artikkel). Fra første januar skifter TTI formelt navn fra TTI holding til Tecmar Technologies International.

Driftskostnadene var totalt 2,8 millioner dollar i tredje kvartal, hvorav 2,5 millioner dollar er knyttet til Tecmar.

Underskuddet i tredje kvartal ble dermed knappe 2,1 millioner dollar.

Ved utgangen av oktober hadde selskapet en totalkapital på 18,7 millioner dollar hvorav 11,5 millioner dollar i egenkapital. Da har selskapet bokført 3,9 millioner dollar i goodwill og 3,9 millioner i kortsiktige investeringer. Kontantbeholdningen var på 1,1 millioner dollar.

Selskapets styre skriver i kvartalsrapporten at "Selskapet mener at kontanter og kortsiktige investeringer kombinerte med trekkrettigheter vil være tilstrekkelig til å funde selskapets virksomhet gjennom det siste fiskale kvartalet (ut januar 1999 red.anm). Selskapet har også gjennomført en restruktureringsplan som det mener vil redusere den negative kontantstrømmen fra driften. Selskapet leter for tiden etter ytterligere finansiering. Det kan ikke garanteres at selskapet vil tilegne seg den nødvendige finansieringen."

Til toppen