Tung kommune-materie før tusenårsskiftet

- Staten gjør mye på IT-sektoren, men det er viktig at kommunene kommer etter og i mye større grad benytter Internett, sa næringsminister Lars Sponheim da han torsdag foretok den offisielle åpningen av den nyutviklede web-satsingen til Tusenårsskiftet - Norge 2000 AS.

- Staten gjør mye på IT-sektoren, men det er viktig at kommunene kommer etter og i mye større grad benytter Internett, sa næringsminister Lars Sponheim da han torsdag foretok den offisielle åpningen av den nyutviklede web-satsingen til Tusenårsskiftet - Norge 2000 AS.

Sponheim understreket at Norge 2000 Nettverket har alle landets kommuner og fylkeskommuner som sin hovedmålgruppe, og at det gir kommunene mulighet for å skape og videreutvikle et nettverk som er fleksibelt, ressurssparende og effektivt, skriver organisasjonen i en pressemelding.

Norge 2000 er opprettet av regjeringen for å planlegge og gjennomføre den nasjonale markering av tusenårsskiftet frem til hundreårsjubileet for unionsoppløsningen i 2005.

I dag har 90 prosent av alle landets kommuner tilgang til Internett, men muligheten utnyttes bare i liten grad.

Leder for Tusenårsskiftet - Norge 2000 AS, Cato Vogt-Kielland sier til digi.no at kommunene er en tung materie å jobbe med på mange måter. Noen kommuner har datamaskiner, andre har det ikke. Noen bruker Internett i begrenset grad, andre aner ikke hva det er. Det finnes, ifølge Vogt-Kielland, ingen konkret oversikt, og derfor mener han det er viktig med bevisstgjøring.

- Vi har løpende kontakt med kommunene, og sender skriftlig informasjon på nyhetsbrev hvor vi oppfordrer til å bruke nettet. Bevisstheten øker ved at vi i nyhetsbrevene henviser til webløsninger, sier Vogt-Kielland.

Norge 2000 Nettverket tilbyr en omfattende og avansert Internett-løsning hvor målsettingen er å ha ett felles nettsted der alle kan hente all ønskelig informasjon om tusenårsmarkeringen, gi kommuner og fylkeskommuner mulighet til ett felles publiseringssted, og skape en Internett-tjeneste som skal bestå også etter at organisasjonen nedlegges i 2005.

Nettverket inneholder blant annet nyheter som handler om tusenårsskiftet, kalender med oversikt over arrangementer og aktiviteter, debattsider, tusenårsprosjektene presentert på ett felles sted, tusenårsstedene og en postkorttjeneste.

Visjonene er mange, og kort summerer Vogt-Kielland dem slik:

- Vi skal bruke tusenårsskiftet til å gjøre Norge best mulig rustet til å møte forandring ved at vi denne gangen skal være mer opptatt av hva vi kan lære av andre, enn av hva andre kan lære av oss.

"Vi bidrar gjennom Internett til å ruste Norge til å møte forandring ved å utvikle, bruke og tilby alle landets kommuner og folk flest en ferdigsydd og avansert Internett-løsning. Å utvide bruken av ny teknologi og nye medier er viktig; ikke minst i offentlig sektor," skriver organisasjonen i pressemeldingen.

Til toppen