Tung støtte for nytt skjermgrensesnitt

Tre av verdens største PC-produsenter har annonsert støtte for en det digitale skjermgrensesnittet DisplayPort.

Tre av verdens største PC-produsenter har annonsert støtte for en det digitale skjermgrensesnittet DisplayPort.

PC-produsentene Dell, HP og Lenovo har alle annonsert støtte for det nye, digitale skjermgrensesnittet DisplayPort 1.0, som er utviklet av Video Electronics Standards Association (VESA). Grensesnittet er designet for å knytte monitorer, TV-skjermer og projektorer til PC-er eller andre videokilder.

DisplayPort tillater at høyoppløst, digital lyd gjøres tilgjengelig for skjermenheten over den samme kabelen som det digitale videosignalet. Løsningen skal være kosteffektiv sammenlignet med eksisterende digitale skjermgrensesnitt, og skal gjøres tilgjengelig på tvers av hele bransjen som en åpen, utvidbar standard. Grensesnittet støtter også muligheten for å kopibeskyttelse av innholdet.

I tillegg utgjør DisplayPort det første felles grensesnittet for både interne og eksterne skjermtilkoblinger for bærbare og stasjonære PC-er. Dette åpner for standardiserte forbindelser mellom innholdskilder og skjermenheter, slik som LCD-paneler, uten noen form for omforming eller oversettelse av signalet. Dette skal i sin tur gi forenklet design av skjermprodukter og dermed reduserte kostnader.

DisplayPort kan brukes både mot en bærbar PCs integrerte skjerm, mellom PC-er og eksterne skjermer og tv-er, samt mellom for eksempel en DVD-spiller og en tv.

    Les også:

DisplayPort-standarden skal kunne skalere tilstrekkelig til å støtte oppfriskningsratene, oppløsningene og fargedybdene til neste generasjons skjermenheter. Den eksterne kontakten skal være liten og være tilpasset både tynne, bærbare PC-er og skjermkort med flere utganger.

Det nye grensesnittet tar i bruk det som kalles en "Main Link". Dette en er en enveis forbindelse med høy båndbredde, lav forsinkelse og støtte for transportstrømmer som har samme svingetid (isokrone).

Versjon 1.0 av DisplayPort inkluderer støtte for én ukomprimert videostrøm med tilhørende lyd. Men grensesnittet er sømløst utvidbart, noe som åpner for flere video og/eller lydstrømmer. Dagens standard inkluderer også en hjelpkanal (Auxiliary Channel) for å tilby en toveisforbindelse med forsinkelse på mindre enn 500 mikrosekunder, for administrasjon av Main Link, i tillegg til enhetskontroll basert på VESAs EDID- og MCCS-standarder.

Main Link benytter fire ”kjørebaner” som til sammen gir en båndbredde på inntil 10,8 Gbit/s.

Til toppen