Tungt for musesyke å få uføretrygd

Det er en lang og tung vei å gå for å få støtte til musesyke, som ikke defineres som yrkesskade.

På 1990-tallet var museskade som følge av PC- og skjermarbeid, hauset opp til den store folkesykdommen.

Det er vanskelig å få en fullstendig oversikt over hvor mange som faktisk lider av denne arbeidsskaden, ettersom lidelsen går under den generelle kategorien muskel- og skjelettlidelser.

I Norge i fjor skyldtes 37 prosent av sykefraværet muskel og skjelettlidelser. Disse lidelsene fordeler seg hovedsakelig på muskelidelser fra nakke, skulder og arm (24 prosent), og på rygglidelser (30 prosent).

Arbeidsgivere, lønnsmottakere og forskere har i flere år kranglet om hvorvidt musesyke skal anses som yrkesskade. I Norge er det en lang vei å gå for å bli erklært arbeidsufør som følge av slitasje ved skjermarbeid.

– Norge har aldri definert musesyke som en yrkesskade, forteller underdirektør Lasse Henriksen i Trygdeetaten til digi.no.

Norge er ikke alene om dette. Det danske Arbejdsskadesystemet har nettopp besluttet å ikke anerkjenne museskade i arm, skulder og nakke som yrkesskade, skriver comon.dk.

Henriksen forteller at personer med musesyken vil få andre rettigheter, som i ytterste konsekvens kan gi uføretrygd. Men det er et langt lerret å bleke før man kommer hit.

Det har i de senere år blitt lagt sterk vekt på tilrettelegging ute i bedriftene. Henriksen anslår at halvparten av landets bedrifter har tegnet IA-avtaler, altså for «inkluderende arbeidsliv».

Her legger bedrifter til rette for at personer med senelidelser skal jobbe under tilrettelagte forhold. Dette kan være alt fra å være delvis sykemeldt til at det legges til rette for ergonomiske forhold som bedre musestyringsfunksjoner (joystick), ikke ensidige belastninger, sittestilling med stol og kontorplass og mer bevegelser.

Trygdeetaten koordinerer med arbeidssentere og hjelpemiddelsentralen, som går inn og veileder arbeidsgivere og arbeidstakere.

    Les også:

En med museskade har uansett rett til opptil ett års sykemelding. Deretter har personen rett til medisinsk rehabilitering fra ett år og eventuelt mer ved behov.

Men yrkesskade vinner i forhold til både høyere utbetaling og beregningsgrunnlag. En med yrkesskade vil i tillegg få dekket alle behandlinger og medisin. Den med musesyke må betale en egenandel på 1 615 kroner for tilsvarende behandling.

Les mer om: