Tungt for utenlandske IT-folk i Norge

IKT-Norge-sjef Per Morten Hoff vil ha utenlandske IT-eksperter, men det er ikke enkelt.

Tungt for utenlandske IT-folk i Norge
Per Morten Hoff Bilde:

IKT-næringen har stort behov for kvalifisert IT arbeidskraft, og Norge klarer ikke å dekke behovet. IT-bransjen har i flere år prøvd å tiltrekke seg hoder fra utlandet, som ikke bare er enkelt. Stivbente regler har krevd opptil et halvt år i kø hos UDI mens søknaden behandles.

Dermed står Norge i fare for å miste gode IT-hoder, til tross for at behovet er større enn noen gang tidligere. Generalsekretær Per Morten Hoff i IKT-Norge har uttalt at vi i 2008 vil trenge 10.000 utenlandske IT-eksperter.

Nå bekrefter en ny undersøkelse utført av Oxford Research på vegne av Arbeids- og inkluderingsdepartementet og NHO at høyt utdannede arbeidsinnvanderere sliter i møtet med det norske samfunnet.

- Vi avdekket vesentlige sprik mellom forventningene og de faktiske opplevelsene, sier administrerende direktør Harald Furre i Oxford Research til Aftenposten.

Manglende informasjon på engelsk gjør det vanskelig å etablere seg. Når man kommer helt fersk inn i landet skal man opprette Internett, bankforbindelse, fastlege, skoler og eventuelt barnehage. Men når informasjonen ikke finnes på engelsk er dette slett ingen enkel oppgave.

Nordmenn oppleves dessuten som private og vanskelige å oppnå sosiale relasjoner med.

Undersøkelsen slår fast at det er nødvendig med større åpenhet, mer engelsk, plass på internasjonale skoler, kortere saksbehandlingstider på arbeids- og oppholdstillatelser og bedre informasjon på kulturelle aktiviteter.

Per Morten Hoff håper nå at EUs såkalte bluecard skal bli redningen. Dette gir personalansvarlig i en IT-bedrift anledning til å godkjenne en arbeidssøknad fra en IT-ekspert fra for eksempel Ukraina, som vil forkorte den lange ventetiden fra UDI. Samtidig blir det også bedriftens ansvar å sikre at de får den kompetansen de faktisk etterspør. Får man en person som slett ikke kan SAP, nytter det ikke å klage til andre instanser.

På telefon fra Røros forteller Hoff til digi.no at arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hansen vil innføre ordningen på nyåret. Andre EU-land har allerede gjort seg gode erfaringer med ordningen som trådte i kraft i slutten av oktober.

- Det er klart at en personalansvarlig fra IBM vil ha større forutsetninger for å finne den riktige IT-kompetansen i forhold til en saksbehandler fra UDI, sier Hoff til digi.no.

    Les også:

Les mer om: