Tupac Amaru på Web

Den peruanske geriljabevegelsen Tupac Amaru som holder et syttitalls gisler i den japanske ambassaden i Perus hovedstad Lima, har egen web-side.

Den peruanske geriljabevegelsen Tupac Amaru som holder et syttitalls gisler i den japanske ambassaden i Perus hovedstad Lima, har egen web-side.

]I vesten er man stort sett opptatt av at geriljaen skal gi seg, slik at man kan komme tilbake til "normale" tilstander i landet. Geriljaens web-side gir et innblikk i hva slike "normale" tilstander innebærer. Den minner oss om at konflikten ikke er en utpressing av et demokratisk regime, men en konfrontasjon mellom to grupper som begge er innstilt på å bruke terroristiske metoder. Av de to, er Perus regjering den klart mektigste, og det er grunn til å understreke at det sitter langt flere uskyldige fanger under kummerlige forhold i regjeringens fengsler enn i den japanske ambassaden. Det dreier seg om fagorganiserte arbeidere, fattige bønder og ulike student- og kvinneaktivister. Har de mindre menneskeverd enn internasjonale diplomater?Det man må beklage, er at det internasjonale samfunn er så preget av likegyldighet, at Tupac Amaru har måttet nedverdige seg til å bruke regjeringens egne metoder for å få oppmerksomhet for krav som egentlig ikke har større revolusjonær slagkraft enn at de svarer til det norske partier fra SV til FrP oppfatter som vilkår for et normalt, demokratisk samfunn.I et intervju gjengitt på web-siden, peker geriljaen på det diktaturet som president Alberto Fujimori har etablert etter kuppet i 1992. "Spesielle lover rettet mot venstresiden gir politiet, hæren og domstolene alle mulige midler til politisk undertrykking. Det er tusener av politiske fanger i Peru... De er utsatt for spesielle former for fysisk og psykologisk tortur." Intervjuet minner også om at Perus regjering aldri har villet innrømme den faktiske krigstilstanden som hersker mellom regimet og deler av befolkningen, eller at geriljaen har påført regjeringshæren større tap enn den har lidd i trefninger med hæren til Ecuador.Man kan selvfølgelig ikke forsvare en gisselaksjon. Men å være ensidig humanist er i dette tilfellet å stille seg til rådighet for den parten som har tatt flest gisler.Ære være Internett der alle kan komme til orde.

Til toppen