Turbonett fra sofakroken

Allerede fra høsten av vil du kunne kjøre Internett i turbofart med fjernkontrollen fra sofakroken. NRK er blant kanalene som er aktuelle for å ta den nye teknologien i bruk.

Allerede fra høsten av vil du kunne kjøre Internett i turbofart med fjernkontrollen fra sofakroken. NRK er blant kanalene som er aktuelle for å ta den nye teknologien i bruk.

Teknologien som gjør det mulig å sende Internett via satelitt til fjernsynsskjermen er der allerede i dag. Til høsten vil også egne satellitter rettet mot det nordiske markedet skytes opp. Dette vil åpne en ny virkelighet for mange fjernsynsseere.

- Med den nye teknologien flyttes intelligensen fra sendersiden til mottakersiden. Nye interaktive muligheter vil kreve et mye tettere samspill mellom kringkasteren og brukerne, sier Rolf Brandrud.

Brandrud er redaksjonssjef for statskanalens internettsatsing, men har utarbeidet rapporten "Public service selskapenes stilling i den digitale framtid" for Nordisk Ministerråd. Under intervjuet med digi:media understreker han at rapporten er en beskrivelse av den almenne kringkastingsutviklingen i Norden, og ikke nødvendigvis på linje med NRKs faktiske strategi.

En av tjenestene som Telenor setter i gang til høsten, er en turboutgave av Internett over fjernsynsskjermen med video på bestilling. Bestillingen sendes opp til satellitt, og videoklippet eller filmen sendes tilbake til fjernssynsskjermen din med høy båndbredde.

Slike tjenester vil imidlertid begrenses av kapasiteten på satellittene.

- La oss si at du vil lansere denne tjenesten som et allmennt tilbud i Sverige. Dersom ti prosent av svenske husstander da ønsket å hente ned et trevde minutters program hver kveld, ville dette kreve 167 satellitter til en pris av halvannen milliarder kroner, sier Brandrud.

I første omgang vil denne type tjenester derfor brukes til tjenester som tjenesteleverandørene kan kreve seg godt betalt for.

Etterhvert som båndbredden på telefonlinjer og kabelnett blir bedre, vil likevel denne type datakringkasting kunne tilbys folk flest. Og i det øyeblikk internettbruk via fjernsynsskjermen slår an, ser Brandrud et stort vekstpotensial for dette mediet.

- Mens fjernsyn finnes i de fleste hjem, og rundt halvparten av befolkningen har PC, er de fleste ennå uten tilgang til Internett. For de som ikke har PC, kan TV derfor bli et rimelig alternativ for å få tilgang til nettet.

Med den digitale teknologien blir alt data. Tekst, bilder og videoklipp kringkastes gjennom eteren som en datastrøm. Dermed blir det mulig å sende radioprogrammer med bilder og fjernsynsprogrammer med tilhørende tekst og dataspill.

Nettteknologien åpner for flere nye måter å bruke fjernsynet på. Om digitalmottakeren får en funksjonalitet som en PC vil det åpne for bruk av såkalte intelligente agenter for å overvåke datastrømmen. Disse kan i løpet av dagen overvåke datastrømmen og starte opptak hver gang de finner forhåndsdefinerte ordgrupper. Når brukeren så kommer hjem, kan hun spille av de programklippene som passer hennes personlige profil.

Ved å gi tilgang til det innholdet som finnes på Internett i dag, vil fjernsynskanaler som satser på digital TV raskt gi brukerne et langt mer omfattende tilbud enn det de selv makter å skape av innhold på dette området. Brandrud tror derfor at Internett vil bli et satsingsområde for flere fjernsynsselskaper framover.

For allmennkringkasteren NRK er målet allerede klart.

- Når du i dag skrur på fjernsynet, er NRK som regel den første kanalen du får se på skjermen. Vi ønsker at dette også skal bli tilfellet på Internett, sier Brandrud.

Til toppen