Turoperatør fikk omsetningsfeber

Nettreise-tjenesten Reisefeber måtte nedjustere regnskapene etter at en feil hadde sneket seg inn. Omsetningen viste seg å være omtrent 30 prosent lavere enn antatt. Dermed må selskapet kutte i staben.

Nettreise-tjenesten Reisefeber måtte nedjustere regnskapene etter at en feil hadde sneket seg inn. Omsetningen viste seg å være omtrent 30 prosent lavere enn antatt. Dermed må selskapet kutte i staben.

Nettreise-tjenestene opplever harde tider i likhet med resten av den nettbaserte bransjen. Men ekstra kjedelig ble tallene til Skandinavisk Reisefeber AS, en av de store aktørene i nettreise-bransjen.

Selskapet måtte se at omsetningen ble 30 prosent lavere enn hva selskapet hadde budsjettert for første kvartal. Selskapet omsatte for omkring 20 millioner kroner i dette kvartalet, og opplyser til digitoday.no at de er inne i en meget god trend hva gjelder omsetningen for andre kvartal.

Men ikke nok med at omsetningen for første kvartal ble lavere enn det selskapet hadde budsjettert med. Omsetningen måtte også nedjusteres i etterkant på grunn av manglende rutiner ved selskapets avdeling i Sverige, opplyser Kristin Sætevik, daglig leder i Reisefeber til digitoday.no.

Problemene oppsto da bestillinger ble registerert som omsetning, mens de skulle ha vært ført som bookinger.

- Regnskapene våre er helt korrekte. Vi hadde imidlertid en svakhet rundt rapporteringen av tallene, på hva som kom inn av bestillinger, til når de faktisk ble bookinger. Vi oppdaget ikke avviket så raskt som vi kunne gjort. Men det er igjen veldig viktig for meg å understreke at dette overhodet ikke har noe med kostnadsreduksjonene å gjøre, sier Sætevik til digitoday.no.

På grunn av omsetningen, som ble mindre enn budsjettert, har selskapet måttet skjære i arbeidsstokken. I Norge dreier det seg om tre stillinger som har forsvunnet (av totalt 10). Én av de ansatte sa opp, de to andre ble oppsagt. I Sverige og Danmark har fire stillinger utenom salg blitt fjernet.

- Vi har kuttet ut stillinger som ikke går direkte på salg, og er derfor mindre topptunge og mer salgsfokuserte enn tidligere. Blant annet har Marketing-funksjonen blitt nedbemannet, og den funksjonen inngår i dag under ansvarsområdet til daglig leder i hvert land, sier Sætevik til digitoday.no. Hun legger til at selskapet ansetter reisekonsulenter til Norges-kontoret.

Totalt er det 30 ansatte i hele selskapet, som har kontor i både Norge, Sverige og Danmark.

Sætevik sier til digitoday.no at den svenske avdelingen tjener penger, og 'går rundt'. Reisebyråene i Norge og Danmark skal etter planen gå i balanse innen årsskiftet, slik at det blir positive resultat for selskapet Skandinavisk Reisefeber fra første halvår 2002.

Til toppen