Tusenårslusa: Mot verdenskrise i år 2000

- Jeg har snakket med 400 bedrifter om IT og årtusenskiftet. Hvis deres beredskap er representativ, går vi mot en verdensomspennende økonomisk krise i år 2000, sier Mark Stabler, millennium-ansvarlig i Computer Associates.

- Jeg har snakket med 400 bedrifter om IT og årtusenskiftet. Hvis deres beredskap er representativ, går vi mot en verdensomspennende økonomisk krise i år 2000, sier Mark Stabler, millennium-ansvarlig i Computer Associates.

Stabler har det travelt i disse dagene. Computer Associates har nettopp sendt stormaskin-applikasjonen CA-Fix/2000 ut på markedet. Stabler er i København for å orientere om produktet til de ansvarlige for mange av Nordens sentrale IT-systemer. Han kommer direkte fra Asia der han har hatt samtaler med nøkkelbedrifter og med regjeringene i Kina og Thailand. Det siste året har han drøftet IT-systemer og årtusenskiftet med til sammen 400 selskaper.

- Det er for mye prat og for lite handling rundt dette spørsmålet, sier Stabler til digi.no.

- Tiden er i ferd med å løpe ut, og jeg tror mange vil komme for seint i gang. Inntrykket mitt er at IT-systemene til mellom 20 og 30 prosent av selskapene verden over vil svikte i forbindelse med årtusenskiftet. Hvis sammenhengen mellom IT og den daglige driften er så tett som vi antar, vil det føre til at selskapene går over ende. Da vil den økonomiske krisen som preger Asia i dag, heller oppfattes som et varmt minne fra de gode tidene.

Stabler peker på at problemet er svært omfattende: ikke bare applikasjoner, men operativsystemer, nøkkelkomponenter som rutere og svitsjer, prosessorer i ulike instrumenter og apparater.

- Blant de tilfellene jeg har oppdaget, er en eldre stormaskin i USA, en IBM 3083. Applikasjonene og systemene som den kjører, er nå år 2000-kompatible. Likevel vil maskinen svikte. Årsaken er mikroprosessoren som styrer maskinens kjølingssystem. Ved nyttår i år 2000 vil den slå av vanntilførselen til kjølesystemet, og maskinen vil overopphetes. Det er bare to gjenlevende ingeniører som har kjennskap til mikrokoden til denne prosessoren, og begge bor på sykehjem.

Stabler advarer likevel mot å tro at alle prosessorstyrte systemer vil svikte.

- Vi fikk for eksempel melding om at en bestemt type apparatur til å overvåke hjertepasienter på et sykehus, ikke ville fungere etter årtusenskiftet. Dette viste seg å være bare delvis sant. Selve overvåkningen vil fungere feilfritt. Men systemet som skriver ut rapporter, vil være merket med feil dato. Dette bør fikses, men det er ikke kritisk.

Rådet er derfor å undersøke grundig systemene som man har ansvar for. Det er absolutt ikke hensiktsmessig å skifte ut alt man har, bare for å være på den sikre siden.

- Ikke bare Europa, men hele verden kommer til å få et ekstra IT-problem ved overgang til felles europeisk valuta. Flere har sagt at det hadde vært lurt å vente med euroen til år 2000-problemene var avklart. Jeg hadde håpet på at Tysklands kansler Helmuth Kohl skulle bruke dette som unnskyldning for å utsette prosjektet. Men det er viktig å forstå at euroen og årtusenskiftet er to helt forskjellige problemer, og at de må løses hver for seg, ikke minst av hensyn til testingen av systemene.

Stabler peker på at man bør regne minst tre måneder for å sette år 2000-kompatible applikasjoner ut i den daglige driften. Derfor må testingen av dem være avsluttet innen september 1999.

- Erfaringen viser at testingen tar et års tid, og at den er halve jobben. Før det må man ha vurdert situasjonen (10 prosent av jobben), planlagt hvordan man skal ordne ting (15 prosent) og fikset det som skal fikses (25 prosent). Det betyr at innen mars 1998 må vurdering og planlegging være avsluttet, og man må være i gangen med selve fiksingen. Dette tidsskjemaet bekreftes også av autoriteter som IDC.

Det er også for liten tid til å omgå systemet ved å skalere ned til klient/tjener-systemer. Ifølge Stabler merker blant annet Oracle dette på salget. I år og neste år vil færre gå over til klient/tjener-systemer, rett og slett fordi de har hendene fulle med år 2000-problemet.

- Det er opplagt at dette vil sinke den teknologiske utviklingen. Chase Manhattan Bank bruker for eksempel 200 millioner dollar på å bli år 2000-kompatibel. Men applikasjonen vil ellers oppføre seg akkurat som de gjør i dag, og tilby de samme tjenestene.

Stabler har sans for metoder som tvinger nøkkelbedrifter til å gjøre noe.

- I USA krever børsene at selskapene oppgir sin sårbarhet i forhold til år 2000-problemene, og rapporterer jevnlig om hvordan dette håndteres. FDIC som regulerer USAs bankvesen har nylig advart en gruppe banker i delstaten Georgia at den vil bli stengt hvis den ikke straks starter arbeidet med å gjøre IT-systemene år 2000-kompatible.

Avslutningsvis understreker Stabler at år 2000 ikke er en IT-sak.

- Det er en forbrukersak. Det har å gjøre med hvordan hver og en av oss vil forholde oss til bedrifter og institusjoner som setter våre penger, våre hus, våre omsorgssystemer, våre beredskapssystemer og så videre i fare, ved at de ikke forbereder seg på det uunngåelige. Slik sett kan det være forbrukerne som tvinger etternølerne til handling, eller til konkurs før den uomgjengelige fristen 31. desember 1999.

Til toppen