Tusener av gratis e-bøker på web

Hele den klassiske litteraturen, fra gamle grekere til tidlig 1900-talls skjønnlitteratur, er gratis tilgjengelig på web. Men nesten alt er på engelsk.

Hele den klassiske litteraturen, fra gamle grekere til tidlig 1900-talls skjønnlitteratur, er gratis tilgjengelig på web. Men nesten alt er på engelsk.

To nettsteder utmerker seg med direkte pekere og søkemuligheter mot henholdsvis 11.000 titler - Online Books Page - og 13.000 titler - Internet Public Library. Sistnevnte har også en god del titler på andre språk, blant annet dikt av Henrik Ibsen.
Følg disse lenkene for å se selv:

Online Books Page har videre en arkivseksjon, med pekere til nettsteder med gratis e-bøker på andre språk.


Du kan hente ned all slags gratis e-bøker ved å ty til disse kildene. Hele den klassiske engelskspråklige litteraturen er der, til og med verker fra det tyvende århundret som romanene til James Joyce. Shakespeares samlede er der, alt av Platon og Aristotles, og Bibelen og Koranen på en rekke språk.

Bøkene er tilgjengelig i en rekke ulike formater, som ren tekst (txt), tekstbehandlere (fra wp5 til doc), pdf (formatet til Adobe Acrobat) og html. Foretrekker du å lese på en Palm eller en PocketPC, finnes det verktøy som lar deg konvertere mellom disse formatene og lommemaskinformatene. Txt og html kan ellers leses i lommemaskinenes nettleser.

Det kommersielle amerikanske selskapet netLibrary Inc har lagt inn pekere og søkemuligheter på sitt nettsted mot noe over 4.000 gratis e-bøker, hovedsakelig hentet fra de samme kildene som Online Books Page og Internet Public Library øser av.

Bøker som lastes fra netLibrary, kan bare leses gjennom selskapets egen e-bok-leser. Denne er gratis tilgjengelig fra nettstedet og lar deg behandle e-bøkene mer slik du er vant med å behandle vanlige bøker. Det er verktøy for utheving, notater, bokmerker og så videre. Dessuten viser leseren hvilke bøker du har tilgjengelig på PC-en.

netLibrary er også kjent som morselskapet til peanutpress.com Inc som selger e-bøker til lommedatamaskiner under Palm og Windows CE, og som har sin egen leser for disse plattformene.

Av de mange mindre kildene til gratis engelskspråklige e-bøker kan nevnes:

Til toppen