TV 2-ansatt kontrollerer TV3

En innkjøpssjef i TV 2 sitter som medlem i ITC, organet som legger premissene for kommersiell kringkasting i Storbritannia. Det uavhengige organet krever at medlemmer i kommisjonen ikke arbeider i kringkastingsbedrifter relatert til ITC, men visste ikke om koblingen til norske TV 2. TV3 er en av kanalene som sender fra de britiske øyer.

En innkjøpssjef i TV 2 sitter som medlem i ITC, organet som legger premissene for kommersiell kringkasting i Storbritannia. Det uavhengige organet krever at medlemmer i kommisjonen ikke arbeider i kringkastingsbedrifter relatert til ITC, men visste ikke om koblingen til norske TV 2. TV3 er en av kanalene som sender fra de britiske øyer.

Britiske Independent Television Commission (ITC) utsteder lisenser for kommersielle fjernsynskanaler som vil kringkaste i og fra Storbritannia. De legger premissene for hvem som kan kringkaste, under hvilke betingelser og sørger for at disse blir overholdt.

ITC kan sammenliknes med Statens Medieforvaltning her hjemme, selv om det i praksis skal fungere uavhengig av staten og statlig støtte. De økonomiske midlene kommer utelukkende fra de kommersielle kringkastingsselskapene - inkludert TV3 - som betaler lisens til kommisjonen .

Kommisjonen har ti medlemmer og overvåker både program- og reklameinnholdet til lisenstagerne. Et kriterium for å sitte i kommisjonen, er at man ikke er direkte involvert i noen kringkastingsbedrifter med relasjon til ITC.

Blant kanaler som må følge regler fra ITC, finner man skandinaviske TV3, fordi kanalens programmer blir kringkastet fra England.

Ett av de ti medlemmene i kommisjonen er briten John Ranelagh, som har stillingen som innkjøpssjef i TV 2. Ranelagh selv vil ikke kommentere saken, men henviser til TV 2 og ITC.

Ved pressekontoret til ITC forteller en pressetalskvinne til digi.no at reglene til kommisjonen er klinkende klare:

- Medlemmer skal ikke arbeide i kringkastingsselskaper som har direkte relasjon til ITC. Dukker det opp tvilstilfeller, må dette vurderes fra sak til sak. Om medlemmer har interesser innen kringkasting, skal dette gjøres klart for ITC, sier hun til digi.no.

ITC var ikke klar over at John Ranelagh jobbet i et kringkastingsselskap før digi.no gjorde sine forespørsler. I deres papirer står han oppført som konsulent til flere mediaselskap i Europa.

ITC opplyser at Ranelagh var den første som ble ansatt i ITC som hadde bakgrunn som fulltidsarbeider innen TV-bransjen. Han har bakgrunn fra BBC, og var i 1980 med på å startet opp den kommersielle britiske kanalen Channel Four. I 1987 var han igjen med på å starte en kommersiell kanal, men den gangen var det danske TV2.

Sjefen til Ranelagh, administrerende direktør Arne A. Jensen i norske TV2, ser ingen problemer med at Ranelaghs sitter i ITC, samtidig som han har en stilling i TV 2:

- Han sitter ikke som representant for TV 2 i ITC, understreker Jensen, som dog bekrefter at John Ranelagh er ansatt i TV2.

- Han klarerte dette med ITC med oss da han tok på seg vervet, påstår Jensen.

Ifølge informasjonsavdelingen i TV2 har Ranelagh arbeidet i TV 2 siden kanalen startet opp i 1992. ITC opplyser at Ranelagh ble ansatt som representant i ITC i august 1994.

I TV3 legger administrerende direktør Kalle Lisberg vekt på at det ikke var hans kanal som bragte temaet på bane.

- Jeg ble gjort kjent med dette av medieprofessor Jostein Gripsrud, som sa dette under en debatt om allmennkringkasting. Jeg var ikke kjent med dette før da. Gangen i det var at det ble kunngjort av Gripsrud, bekreftet av Arne A. Jensen, og informasjonen var ny for meg, sier sjefen for TV3 Norge.

- Jeg har for så vidt bare den kommentaren at John Ranelagh er en meget høyt respektert bransjemann i TV-verden. Vi stiller intet spørsmålstegn ved hans representasjon, sier Lisberg. Han tror tvert imot at det kan være en fordel at noen representerer den nordiske kulturen i det engelske organet.

- Det vesentlige er kvaliteten på de som sitter i ITC. ITC har ikke hatt noe å utsette på driften av TV3. Vi tar ITC alvorlig, men dette er ingen problemstilling som er vanskelig. Vi er den snilleste gutten i klassen. ITC har et regelverk som er strengere enn det norske, hvor intensjonen er å opprettholde integriteten til TV-selskapene og interessen til seerne, sier Lisberg, sjefen for kanalen som, i motsetning til i Norge, fortsatt har lov til å sende blant annet reklame rettet mot barn.

I ITC's Code of Practice sier punktet "Conflicts of Interests" følgende:

"The Chairman and other Commission Members should declare any personal or business interests which may conflict with their responsibilities as members. The Commission (...) applies the statutory rules dealing with conflicts of interest which ensure that such conflicts are identified at an early stage and that appropriate action can be taken to deal with them."

Til toppen