TV 2 får ny konsesjon for reklamefinansiert fjernsyn

Kulturdepartementet har vedtatt å tildele TV 2 AS konsesjon for å drive riksdekkende reklamefinansiert fjernsyn distribuert via det analogebakkenettet, for perioden fra 2003 til og med 2009. Samtidig fjerner departementet eierbegrensningene for TV-sjef Kåre Valebokks (bildet) kanal.

- TV-seerne vil bli sikret et bredt sammensatt allmennkringkastingstilbud. Programvilkårene ivaretar hensynet til både brede og smale seergrupper, sier

statsråd i Kulturdepartementet, Ellen Horn, i en pressemelding fra departementet.

Samtidig fjernes eierbegrensningene i den nye konsesjonen. Dermed åpner departementet for at eksisterende eller nye eiere kan eie større deler av TV 2 enn i dag, der eierskapet i hovedsak er delt mellom Schibsted, danske Egmont og A-pressen.

- Vi har lagt særlig vekt på at TV 2s sendinger skal bidra til å styrke norsk språk, identitet og kultur. TV 2 har forpliktet seg til å ha daglige egenproduserte nyhetssendinger og daglige norskspråklige sendinger for barn under 12 år. Videre skal TV 2 sende norskspråklig drama og programmer som gjenspeiler mangfoldet i norsk og internasjonalt kulturliv, sier Horn.

Hun sier til at TV 2 gir uttrykk for en intensjon om å øke andelen norskspråklig produksjon i konsesjonsperioden.

Programkravene i konsesjonen ivaretar også behovet for livssynsprogrammer, programmer for unge og programmer for minoriteter. TV 2 er forpliktet til å

ha bredde i sitt tilbud, ikke bare mellom programkategoriene, men også innenfor den enkelte programkategori.

- Vi er meget fornøyd med at de hørselshemmede nå gis et langt bedre tilbud ved at TV 2 er forpliktet til å tekste sine programmer i betydelig større

omfang enn tidligere, sier Horn.

TV 2 må betale 150 millioner kroner i engangsvederlag. I tillegg vil TV 2 i konsesjonsperioden betale et årlig inntektsavhengig vederlag fastsatt på grunnlag av reklameinntekter, samt et fast årlig vederlag på 25 milloner kroner. Det faste årlige vederlaget er øremerket Norsk filmfond.

Departementet har sett det som viktig at forholdene legges til rette for at TV 2 som allmennkringkaster kan gjennomføre en effektiv tilpasning til

digitaliseringen av TV-mediet. Konsesjonen inneholder derfor visse justeringsklausuler som muliggjør dette.

Til toppen