TV 2 felt i PFU

TV 2 er felt for brudd på god presseskikk i Pressens faglige utvalg (PFU). Det er første gang PFU avgir en uttalelse i en klagesak mot fjernsynskanalen.

TV 2 er felt for brudd på god presseskikk i Pressens faglige utvalg (PFU). Det er første gang PFU avgir en uttalelse i en klagesak mot fjernsynskanalen.

Klagen gjaldt fem nyhetsinnslag i desember i fjor, der TV 2 mente å sette søkelyset på samrøre mellom forskningsstiftelsen FAFO og sentrale personer i statsapparatet.

TV 2 var innklaget for å ha gitt et inntrykk av at FAFO opererer på grensen av forskningens normer for uavhengighet og integritet, uten at reportasjene dokumenterte en slik påstand.

PFU sier i sin uttalelse at fjernsynskanalen var i sin fulle rett til å sette søkelyset på et mulig kritikkverdig samrøre. Utvalget finner likevel at flere av de påklagede innslagene, med hjelp av dramaturgiske virkemidler, ga et udokumentert og feilaktig inntrykk av at alvorlige forhold var avdekket.

Utvalget kommenterer også at et av innslagene ikke omhandlet FAFO, men ble satt inn i en tendensiøs sammenheng som rammet forskningsstiftelsen.

Til toppen