TV 2-ledelsen tatt på senga

For drøyt to uker siden hevdet styreleder Kåre Valebrokk at den interaktive TV 2-virksomheten kom til å gå i pluss fra august. Konserndirektør Rune Indrøy (bildet) innrømmer at Valebrokk var litt for rask....

For drøyt to uker siden hevdet styreleder Kåre Valebrokk at den interaktive TV 2-virksomheten kom til å gå i pluss fra august. Konserndirektør Rune Indrøy (bildet) innrømmer at Valebrokk var litt for rask....

Før Gunnar Stavrum i TV 2 Interaktiv hadde kommet hjem fra sommerferie, annonserte administrerende direktør i TV 2, Kåre Valebrokk, at den interaktive virksomheten skulle gå én million kroner i pluss per måned ut året.

Også økonomisjef Espen Gabrielsen hevdet overfor digi.no kun noen dager etter kvartalspresentasjonen, at underskuddet for første halvår i TV 2 Interaktiv skulle reduseres: fra minus 16 millioner i første halvår av 2001 til minus syv millioner ved årsslutt.

Det var ingen som da nevnte at flere årsverk måtte kuttes for å oppnå disse resultatene.

Ifølge konserndirektør for informasjon, Rune Indrøy, skal grunnen ha vært at Valebrokk satt med gamle inntektstall.

- Tallene som ble offentliggjort under andre kvartalspresentasjonen var ikke oppdaterte. De nye prognosene kom noen dager etter presentasjonen og viste seg å være vesentlig svakere enn forventet, sier Indrøy.

Dette skal ha ført til et krisemøte om tilstandene i internettvirksomheten til TV 2 Interaktiv som kulminerte i et styremøte fredag før helgen. Dermed ble det annonsert ytterligere innsparinger på 15 millioner kroner.

Ifølge Indrøy sitter nå ledelsen og representanter fra den lokale redaksjonsklubben i TV 2 Interaktiv i forhandlinger om hvor mange av de 34 redaksjonelle ansatte som må gå.

- Det er ikke bestemt noe antall ennå, sier han og innrømmer at det kan bli vanskelig å opprettholde kvaliteten på TV2.no.

- Det er klart at nyhetsvirksomheten i TV2.no kommer til å bli amputert. Nedbemanningene vil gjøre at vi ikke kan opprettholde nivået på tjenesten, sier han. De andre hovedinntektskildene i TV 2 Interaktiv (SMS, rubrikk, teletorg og tekst-TV - som alle tjener penger) klarer ikke å oppveie for tapene i nettsatsingen.

- Men bør dere ikke kunne subsidiere nyhetssatsingen på Internett inntil driften går i pluss? Det må jo være viktig for TV 2?

- Tapene er såpass store at TV 2 Interaktiv som et selvstendig selskap ikke kan forsvare det nåværende nivået, mener Indrøy og sier videre:

- Fanden vet hva som er fremtiden i dette mediet. Prisene på nettreklame er nå så lave at det er en vits. Et av spørsmålene blir hvordan man kan ta seg betalt, sier Indrøy og innrømmer at TV 2 etter sommeren ble tatt på senga av dårlige nettprognoser.

TV 2 Interaktiv har allerede varslet at de skal ta seg betalt i en eller annen form på Internett. Spørsmålet er hvordan dette nå vil arte seg når mange av dem som skal produsere innholdet forsvinner fra redaksjonen.

Ifølge pressemeldingen, som ble sendt ut før helgen, mener styret i selskapet likevel at betalingsordninger er mulig å gjennomføre:
"Styret forutsetter at det fremover fokuseres sterkere på inntektsbringende aktiviteter også på internett. Det vil med det første bli innført betalingsordninger for det mest attraktive innholdet".

Til toppen