TV-mobiler må betale medieavgift

Svenske, statlige TV-utredere foreslår at alt tekniske utstyr, som kan ta imot TV-signaler, skal ilegges avgift.

Svenske, statlige TV-utredere foreslår at alt tekniske utstyr, som kan ta imot TV-signaler, skal ilegges avgift.

De tre offentlige selskapene Sveriges Television, Sveriges Radio og Utbildningsradioen skal i framtiden finansieres med medieavgift som erstatter dagens lisensavgift, skriver den svenske nyhetsavisen Ny Teknik.

Medieavgiften skal være momsbelagt og gå direkte til de tre radio-og TV-selskapene, uten å ta veien over statsbudsjettet.

Gjennom å ilegge momsavgift på seks prosent, blir det tre selskapene momspliktige og får seks prosent lavere inntekter når momsen avregnes. På den annen side får de trekke fra all moms på innkjøpt materiale, som ikke er mulig i dag.

En konsekvens er at det kan bli mer lønnsomt for de svenske teleselskapene å kjøpe inn materiale utenfra, enn å produsere det selv på huset.

Den svenske stat foreslår et videre begrep enn i dag. Alle apparater som kan ta i mot TV-signaler som sendes ut i digitalt format, bør omfattes av medieavgiften.

Det innebærer at også framtidens mobiltelefoner og håndholdte TV-mottakere inkluderes.

Den nye medieavgiften skal gjelde fra 1. januar 2007 i Sverige.

Til toppen