Tv-opptakere får deg til å se mer tv

Tv-bransjen har forsøkt å bremse bruken av harddisk-baserte tv-opptakere, men burde egentlig smile.

Tv-bransjen har forsøkt å bremse bruken av harddisk-baserte tv-opptakere, men burde egentlig smile.

Digitale tv-opptakere med harddisk ble sett som en trussel fra tv-bransjen, investorer og annonsører. Mange fryktet at de ville svekke annonsegrunnlaget for kommersiell kringkasting, gjennom sin evne til å hoppe over reklameinnslag ved opptak og avspilling.

Men opptakerne ser tvert imot ut til å ha fått seere til å se mer på tv.

Dette var i hovedsak konklusjonen i en rapport fra seks av de store kringkastingsselskapene CBS, ABC, NBC, Fox, WB og UPN.

Hjem med digitale opptakere ser på tv i snitt 5,7 timer daglig mot «bare» 5,1 timer for hjem uten tv-opptaker, melder tv-selskapene.

Husholdninger med digitale opptakere bruker 90 prosent av tv-tiden til å se på vanlige sendinger, og tyr til egne opptak av programmer i bare ti prosent av tiden.

Nesten åtte prosent av amerikanske hjem bruker nå digitale opptakere, men dette tallet forventes å vokse til 39 prosent innen 2010.

Til toppen