TV-seere skaper sitt eget programtilbud

TV-kanalen Discovery satser stort på interaktivitet og på å la seeren være med på å bestemme problemstillinger og programtilbud.

TV-kanalen Discovery satser stort på interaktivitet og på å la seeren være med på å bestemme problemstillinger og programtilbud.

Interaktivitet og kommunikasjon med seeren er noen av framtidens utfordringer på TV-markedet, tror direktør for forretningsutvikling i Discovery Communications Europe, Natalie Hugh (bildet over). Hennes oppfatning er at en trend i bransjen, er at seeren i langt større grad må tas med i beslutningsprosessen.

- TV-seere er grådige og egoistiske. Elektroniske programguider legger makten i hendene på forbrukeren, og lar seerne i større grad skreddersy "Mitt TV". TV-kanaler må derfor tenke nytt for å bygge opp nye forhold med sine seere, og her er interaktivitet et virkemiddel, sier Hugh.

Discovery har satset på interaktivitet gjennom blant annet informasjon relatert til programmet seeren ser på underveis i programmet, som dukker opp i et eget felt på skjermen. Ser man for eksempel på et helseprogram, får man beskjed om at mer informasjon er å finne på kanalens helsesider på nettet.

Denne måten å formidle interaktive muligheter til seerne har ført til en strøm av e-post og henvendelser fra seere om blant annet hvordan nyttiggjøre seg informasjonen, og i det hele tatt hvordan forholde seg til det.

- Vi får enorme mengder med respons fra våre seere. Det er umulig å si noe tall, men det er store mengder. 80 prosent av alle e-poster vi får fra våre seere i dag er relatert til disse beskjedene som er relatert til programmer som sendes, sier Hugh. Beskjedene som seeren får opp på sin TV-skjerm betyr mye trafikk til Discoverys hjemmeside. Men de fleste ser ferdig programmet og venter gjerne en dag eller to før de går inn på den relaterte nettsiden.

- Der seere har mulighet til det, vil de respondere på interaktive muligheter, hvis de ser at det er en fordel. For eksempel når de ser at de kan være med å bestemme vinklingen på et program, stille spørsmål som skal bli tatt opp, kunne stemme på hvilke program som skal sendes og liknende, er muligheten stor for at seeren vil være villig til å delta, sier Hugh til digi.no.

- E-postene vi mottar inneholder innspill og respons til program eller spørsmål relatert til et program. For eksempel i forbindelse med et helseprogram vi har, får vi mange e-poster hvor folk spør om sykdom og liknende, sier Hugh.

TV-kanalen utarbeidet helsesider på nettet først, og dette resulterte i stor respons fra seere. På den bakgrunnen ble det startet opp et TV-program om kvinner og helse "SheTV". Dette programmet baserer seg i stor grad på spørsmål fra seere sendt inn på e-post.

Til toppen