Nordmenn surfer mer på nett enn noen sinne. Økningen gjelder for alle aldersgrupper og begge kjønn. Da får vi mindre tid til TV-titting.
Nordmenn surfer mer på nett enn noen sinne. Økningen gjelder for alle aldersgrupper og begge kjønn. Da får vi mindre tid til TV-titting.

TV taper til internett

Nordmenn har aldri surfet mer.

Aldri før har nordmenn brukt så mye tid på internett som nå. Samtidig benker vi oss sjeldnere og sjeldnere foran TV-en.

Den gjennomsnittlige tiden vi bruker på internett hver dag, økte fra 86 minutter i 2011 til 95 minutter i fjor. Aldri før har den norske befolkningen brukt så mye tid i gjennomsnitt på internett. Økningen gjelder for alle aldersgrupper og begge kjønn, viser tall fra Norsk mediebarometer 2012.

Mindre TV-glaning

Fire av fem nordmenn brukte internett hver dag i fjor. Av dem som var på internett i løpet av en gjennomsnittsdag, var rundt seks av ti innom et nettsamfunn, og sju av ti hadde lest nyheter.

Men samtidig som internett-bruken øker, vender vi blikket bort fra TV-en. I gjennomsnitt brukte vi 2 timer og 14 minutter til TV-titting per døgn i fjor. Det er 23 minutter mindre enn 2011.

Leser aviser på nett

En gjennomsnittsdag i 2001 leste én av ti aviser på internett. Elleve år senere var andelen kommet opp i fem av ti.

Stadig færre leser papiraviser, og det blir stadig færre avisabonnenter. Men til tross for nedgangen hadde fortsatt om lag åtte av ti lest en papiravis i løpet av en gjennomsnittlig uke i fjor.

Det er en betydelig større andel menn enn kvinner som leser nettaviser i løpet av en dag. Til gjengjeld er det en høyere andel kvinner enn menn som bare leser trykte aviser.

Andelen radiolyttere i løpet av et gjennomsnittsdøgn økte noe, fra 55 prosent i 2011 til 60 prosent i fjor. Økningen gjelder særlig aldersgruppen 45 til 66 år. (©NTB)

Til toppen