TV-veteran toppsjef i SBS Interactive

Viseadministrerende direktør i TVNorge, Geir Kjærnes, får en ny toppstilling i tillegg til den han har fra før; han skal lede den interaktive virksomheten til TVNorge-eieren Scandinavian Broadcasting System.

Viseadministrerende direktør i TVNorge, Geir Kjærnes, får en ny toppstilling i tillegg til den han har fra før; han skal lede den interaktive virksomheten til TVNorge-eieren Scandinavian Broadcasting System.

Geir Kjærnes har vært innom det som er av eksisterende kommersielle TV-kanaler på det norske markedet. Han var fra starten på 90-tallet administrerende direktør i TV3 og fikk etter hvert stillingen som viseadministrerende direktør i TV 2. Han var så vidt innom administrerende direktør-posisjonen i TV-selskapet TV Pluss før han havnet i TVNorge under den svenske ryddegutten Jan Steinman høsten 1996.

Nå melder Kampanje Xpress at han har fått tak i rollen som toppsjef i SBS Interactive.

SBS Interactive er et selskap som eies av Telenor (49 prosent) og Scandinavian Broadcasting System (51 prosent). SBS eier også TVNorge (50,7 prosent). Det er dermed et datterselskap til SBS, og i tillegg morselskap til tre tekst-TV-selskaper i Skandinavia; Kanal 5 Interactive AB i Sverige, TVDanmark Interactive i Danmark, og TVNorge Interaktiv i Norge.

SBS Interactive ble etablert i 1998, men Kjærnes forteller til digi.no at selskapet egentlig bare "har vært en papirlapp" inntil han startet som direktør fra 1. desember i fjor. Han vil i tillegg fortsette som viseadministrerende direktør i TVNorge, og bruke mesteparten av tiden sin på det.

De tre datterselskapene under SBS Interactive er spunnet ut av et ønske om å etablere en kommersiell interaktiv tekst-TV-tjeneste. For å sikre god kvalitet på det redaksjonelle produktet er Schibsted blitt med på eiersiden i disse tre tekst-TV-selskapene.

I Norge er det VG, med Frode Nielsen i spissen, som skal stå for det redaksjonelle innholdet. I Sverige Aftonbladet og i Danmark Berlingske Tidende. VG har, ifølge Kjærnes, ansatt nye journalister denne høsten som i all hovedsak skal produsere redaksjonelt stoff til TVNorges tekst-TV. Dette vil bli en slags "mini-VG" med nyheter, sport og rampelys.

De tre tekst-TV-selskapene er bygget som organisasjoner i hvert enkelt land og skal stå for den kommersielle driften av tekst-TV-tjenestene. Dette innebærer blant annet reklame rettet mot både det private og profesjonelle markedet. Det legges også opp til en betydelig interaktiv virksomhet, hvor brukerne skal kunne kommunisere direkte med tekst-TV via telefon. Etter hvert, når digital-TV er i gang, skal de også kunne kommunisere digitalt.

Eksempler på interaktive tekst-TV-tjenester er konkurranser, interaktive spill, arbeidsformidlingstjenester, ring-og-bestill-tjenester, og kjøp-og-salg-tjenester. Kjærnes legger til at det er TV 2 sitt interaktive selskap Net 2 Interactive, som skal selge rubrikkannonser for TVNorge Interaktiv.

Kjærnes forteller at målet i første omgang er å starte opp på tekst-TV, mens det på sikt kan det være aktuelt med en Internett-satsing - for eksempel kan tekst-TV-selskapene drive de ulike TV-selskapenes nettsider.

Som direktør for SBS Interactive vil han hovedsakelig holde på med strategi, produktutvikling, nye prosjekter og koordinering. Det er til sammen mellom 30 og 35 ansatte i tekst-TV-selskapene.

De økonomiske forutsetningene bygger på at treparts-samarbeidet, mellom teknisk leverandør, redaksjonell leverandør og tekst-TV-selskapene, fungerer godt. Hvis dette samarbeidet fungerer, regner Kjærnes med en omsetning på til sammen 40-50 millioner kroner i første driftsår.

Til toppen