TV3: Norsk? Svensk? Britisk?

Hvilken nasjonalitet det er på TV-selskapet TV3, blir denne uken grundig diskutert i Oslo Byrett.

Hvilken nasjonalitet det er på TV-selskapet TV3, blir denne uken grundig diskutert i Oslo Byrett.

Onsdagens økt i Oslo Tinghus avdekket mange av de felt der opphavsrettighetsorganisasjonen TONO og den kommersielle TV-kanalen TV3 er grunnleggende uenige. Det er TONO som har saksøkt TV3 for manglende overholdelse av en avtale om avgift for bruk av musikk.

I bunn og grunn kan mye kokes ned til uenighet om hvilken nasjonalitet TV3 er; norsk, engelsk eller svensk? Og i andre rekke hvor mye TV3 skal betale for bruken av musikk i kanalens sendinger.

TV3 er eid av det svenske selskapet Modern Times Group AB (MTG), som sitter med de samme aksjonærene som eier Kinnevik AB (inkludert den svenske finansmannen Jan H. Stenbeck).

Sendingene til de ulike skandinaviske landene blir formidlet fra Storbritannia.

AVBETALING: Da TONOs advokat Harald Bjelke ikke hadde penger til kaffe fikk han låne 50 kroner av TV3s administrerende direktør Eivind Schackt. TV3 advokat Peter G. Nitter står i midten og godkjenner transaksjonen. Sannsynligvis holder ikke denne betalingen, når kravet er på godt over 41 millioner kroner. (Foto: Hilde Nyman)

- TV3 er jo norsk, det vet alle, påsto administrerende direktør i TONO, Cato Strøm. TV3 på sin side, mente at selskapet er engelsk, siden det er der sendingene sendes fra.

TV3s koordinerende advokat, dansken Bjarke Vejby fortalte retten i dag at grunnen til at TV3 sender sine kringkastingssignaler fra britisk jord, er at de da de startet sendingene i 1983, ville ha erfaring fra satellittmarkedet. Det var umulig å få i de skandinaviske land på grunn av monopolsituasjonen for allmennkringkasterne.

Et av de mange eplene i denne striden er en avtale som TV3 tegnet med de tre opphavsrettighetsorganisasjonene TONO (Norge), KODA (Danmark) og STIM (Sverige) i 1988. Dette var en avtale som gjaldt for perioden fra og med 1988 og til og med 1990. I 1990 startet partene forhandlinger om forlengelse av denne avtalen, men klarte ikke å komme til enighet innen utgangen av 1990.

I Danmark ble retten til å avregne avgiftene for musikk spilt i danske TV3 overført fra den danske opphavsrettighetsorganisasjonen KODA til den britiske søsterorganisasjonen Public Right Society (PRS). Denne overføringen skjedde i tråd med et EU-direktiv som sier at det skal regnes ut i fra landet det sendes fra.

- TV3 kan ikke reguleres av KODA i Danmark. Innenfor EU sogner man til det land det sendes fra. Den nordiske avtalen falt helt bort, og man hadde i Danmark respekt for gjeldende rett. TV3 sender til Skandinavia, men fra Storbritannia, sa TV3s vitne, advokaten Bjarke Vejby.

Han mente at sportskanalen Eurosport var sammenlignbar med TV3, i det også denne sender fra et bestemt land, men har flere utgaver for de forskjellige land.

TV3-konsernet sentralt tok i 1995 kontakt med britiske PRS og startet forhandlinger om en avtale på linje med den nordiske som tidligere hadde vært operativ. Det britiske markedet har også vært preget av konflikter på dette feltet, og man ville i PRS den gang vente på en avgjørelse i en tvist med Rupert Murdochs BSkyB.

Den konflikten gikk på hvordan man skulle beregne opphavsrettighetsavgifter til PRS. PRS mente at dette skulle beregnes ut i fra omsetningen til kringkasterne, mens kringkasterne mente dette skulle esimeres ut i fra den konkrete bruken.

Denne saken endte i desember 1997 med at BSkyB fikk medhold, og prinsippet om at avgiften skulle beregnes ut i fra omsetning, ble frafalt.

- 28. juli 1998 satte PRS og TV3 seg til forhandlingsbordet i London, og på dette møtet bekreftet TV3 at de er den rette klareringspart for danske, norske og svenske TV3, sa Vejby i rettssal 164 onsdag.

Han hevdet i sitt vitnemål at 95 prosent av den musikk som sendes i kanalen enten er engelsk eller amerikansk, og at det derfor ikke er relevant å ha TONO som partner på dette feltet.

Til toppen