Tvangstrøye på NRK-avdelinger

Flere innen NRK-systemet har rettet kritikk mot NRKs nye politikk med å ha et enhetlig uttrykk på Internett. Erik Meyn (bildet) beskriver det nye systemet som en tvangstrøye.

Flere innen NRK-systemet har rettet kritikk mot NRKs nye politikk med å ha et enhetlig uttrykk på Internett. Erik Meyn (bildet) beskriver det nye systemet som en tvangstrøye.

Som en del av en politikk som anerkjenner viktigheten av Internett, skal NRK strømlinjeforme og skape et enhetlig uttrykk på Internett.
Dette er NRKs begrunnelse for den nye designpolitikken:
Den enorme organisasjonen med sine ulike avdelinger, programmer og distriktskontorer representerer flere utfordringer når etter hvert flere deler av virksomheten presenteres på Internett. For skal alle deler presenteres likt, eller skal det være rom for ulikheter?


Om dette har det oppstått en konflikt mellom NRK Interaktiv og flere ansatte.

En av de som har engasjert seg i debatten, er den tidligere programlederen i NRKs første Internett-program "Spider", Erik Meyn. I internmagasinet "Tidssignalet" luftet han sin mening i kraftige ordelag, en kritikk han opprettholder overfor digi.no.

- NRK interaktiv vil at vi skal bruke desken, det vil si kjøre fra en felles server. Det gjør det lettere for oss å oppdatere hjemmesidene, men programmet er utrolig begrensende når det gjelder layout og design. Programmet er fint til en portalforside, men det er ulykkelig at vi ikke får tillatelse til å bruke andre programmer, sier Meyn til digi.no.

Han mener det er flere konsepter og programmer som vil egne seg dårlig med den nye program-malen.

- For eksempel OJ-innslaget "Barron Blod" funker dårlig på det nye programmet. Dette er eksempel på sider som skulle hatt en spesialdesignet hjemmeside. For større satsinger blir den nye løsningen begrensende. Selvfølgelig er det bra fordi det er kjapt, men det hindrer ikke at jeg er kritisk til at dette skal være enerådende programmet, mener Meyn.


Han synes det "strider mot all fornuft" at alle program skal være enhetlige.

- Jeg synes det rimer dårlig med en kringkaster at alle sidene skal være enhetlige. Mangfoldet her er større enn hvis vi jobbet i for eksempel Nettavisen, hvor det selvfølgelig er greit at alle skriver i samme malen. Vi har et bredt spekter, derfor blir det et paradoks at vi kan ha stor frihet på skjermen, men når det kommer til Internett skal vi ha en tvangstrøye på. Det er dette jeg har prøvd å hevde, jeg har ikke prøvd å tatt knekken på desken, sier Meyn til digi.no.

Også distriktskontorene har engasjert seg i denne debatten. Det er i dag seks distriktskontorer som er underlagt den felles layoutmalen, mens de resterende fem har egen design og layout.

Den IT-ansvarlige ved NRK Nord-Trøndelags distriktskontor hadde også et sint innlegg i "Tidssignalet", hvor man gikk til angrep på NRK Interaktivs sentralisering og "tvangstrøye". Innlegget hadde tittelen "Stopp NRK Interaktivs tyranni!", og der ble det blant annet truet med å flytte NRK Nord-Trøndelags hjemmesider over til et web-hotell om ikke NRK Interaktiv "besinner seg". Den IT-ansvarlige vil imidlertid ikke kommentere en intern debatt overfor digi.no.

Men ledelsen i NRK Nord-Trøndelag er ikke like sinte nå som da innlegget i Tidssignalet sto på trykk i høst.

- Nå foregår det en debatt på dette som vil ende opp med noe som er akseptabelt for alle parter. Men hva resultatet blir, vet jeg ikke. Vi ser vel etter hvert at vi kommer til å ha et felles uttrykk, men det er viktig for oss å ha et verktøy som ikke begrenser oss. En side for P3, U eller et nyhetsprogram vil nødvendigvis måtte se forskjellig ut, sier distriktsredaktør Svein Prestvik i NRK Nord-Trøndelag.

- Jeg vil ikke kjøre solo-løp på vegne av NRK Nord-Trøndelag, sier Prestvik til digi.no.

Seks av NRKs distriktskontorer har i dag hjemmesider i den felles layoutmalen og med publiseringsverktøyet Desken, mens de resterende fem har et eget utseende.
Til toppen