Tvenge tapte 400 millioner

De to årene har fart hardt med IT-investoren Øystein Tvenge. Nå sitter Finansbanken med makten.

De to årene har fart hardt med IT-investoren Øystein Tvenge. Nå sitter Finansbanken med makten.

Øystein Tvenge var en av de høyst profilerte IT-investorene under dotcom-årene, men de siste årene har verdiene i selskapene hans blitt rasert.

Tvenges investeringsselskap Edda Utvikling/Munkenes tapte 300 millioner kroner i 2001 og 106 millioner kroner i fjor. Selskapet lever nå på Finansbankens nåde.

Størstedelen av tapene stammer fra investeringer i webhotellselskapet Fastweb som etter hvert er omskapt til Rosa Medier/Rosa Sider og Consept Systems, konsultvirksomhet forbundet med programvareselskapet Agresso.

- Selskapet er nå under avvikling. Verdiene i Edda skal utvikles og selges etter hvert, og dette jobber vi med nå, sier Øystein Tvenge.

Finansbanken har samlet utestående nærmere 244 millioner hos Edda Utvikling, skriver Dagens Næringsliv.

Til toppen