Tviholder på fire UMTS-nett

Etter at Tele 2 ikke har evnet å oppfylle sine lovede utbyggingsmål og Telenor og NetCom ser ut til å styrke sitt duopol, tar post- og teletilsynets Willy Jensen til orde for å lempe på konsesjonsvilkårene for UMTS-utbyggerne.

Post- og teletilsynet la i dag frem en nesten 100 sider stor rapport om det norske mobilmarkedet der det slås fast at Telenor og NetCom nesten ikke er utsatt for konkurranse.

I så måte er det ikke spesielt hyggelig for PT-sjef Willy Jensen å registrere at heller ikke de nye UMTS-nettene ser ut til å gjøre annet enn å sementere duopolistenes dominerende markedsposisjoner.

Slik det ser ut nå er det bare NetCom og Telenor som evner å bygge egne UMTS-nett, etter at Broadband Mobile brakk ryggen og Tele2 Norge AS ikke synes å være særlig interessert i å innfri sine egne utbyggingslovnader. Markus Täkte & Co har knapt begynt på utbyggingen som i ettertid synes altfor kostbar å gjennomføre i forhold til de optimistiske prognosene de selv la til grunn i sin konsesjonssøknad.

Willy Jensen har forståelse for at markedet har endret seg siden konsesjonene ble gitt, og varsler derfor lettelser i UMTS-betingelsene som ble gitt.

- Dette er tiltak som blant annet går på å gi lettere tilgang til andres nett (nasjonal roaming) og adgangen til å samarbeide om nettutbygging, sier Jensen.

På direkte spørsmål fra digi.no om det betyr at teletilsynet har gitt opp målet om å få bygget fire selvstendige UMTS-nett i Norge, svarer Jensen et kontant nei.

- Det har vært, og er trolig fremdeles, flere aktører som er interesserte i disse lisensene, sa Jensen.

Svaret fikk iMarkedets redaktør Are Slettan til å spørre om det ikke bare er Broadband Mobiles lisens som skal lyses ut på nytt, hvorpå Jensen korrigerte seg selv til "denne lisensen".

digi.nos påfølgende sleivkommentar om at det kanskje var straff som fortjent for Tele 2 og Markus Täkte at de fikk beholde UMTS-lisensen til inngåtte betingelser, vakte spredt, infam latter blant telebransjens tilhørere på pressekonferansen, men dessverre ingen utdypende kommentar fra PT-sjefen...

I ettermiddag får digi.no opplyst at både Telenor Mobil, NetCom GSM og Tele2 har sendt sine UMTS-rapporter til Post- og teletilsynet og PT skal skrive en oppsummering og et forslag til sanksjoner til Samferdselsdepartementet.

- Det er departementet som har delt ut konsesjonen og som skal gjøre et vedtak om sanksjoner, forteller Eva Hildrum til digi.no.

Hun vil ikke gi noen frist, men lover "å skynde seg så mye som mulig".

Etter hva digi.no forstår vil avgjørelsen trolig komme i løpet av februar.

- Vi ønsker en fornuftig fart i utbyggingen, sier Hildrum.

Til toppen