Tviler på elektronisk ID neste år

DIFI-sjef Hans Christian Holte tror det vil ta lenger tid enn hva fornyingsministeren håper.

Tviler på elektronisk ID neste år
(Bilde: Marius Jørgenrud)

DIFI-sjef Hans Christian Holte tror det vil ta lenger tid enn hva fornyingsministeren håper.

Direktoratet for forvaltning av IKT (DIFI) skal drive med fornyelse av offentlig sektor. Det unge IT-direktoratet står foran store utfordringer, men har også mange jern i ilden.

– Vi er i en fase der det er nyttig å få innspill, og vi skal peke ut kursen for mye av det vi gjør, sa leder for IT-direktoratet Hans Christian Holte på IT-tinget i Tønsberg.

Målet er at offentlig forvaltning skal gå fra å være virksomhetsorientert til å bli brukerorientert, fra å være skjemaorientert til å bli tjenesteorientert og fra å være fragmentert til å bli helhetlig.

Jobben innebærer å samkjøre fellesløsninger for 700 ulike statlige virksomheter. Og innføring av en offentlig administrert elektronisk identifikasjon er en viktig brikke for å få til mange av løsningene som er planlagt.

Tidligere på dagen framholdt fornyingsminister Heidi Grande Røys at elektronisk ID ville være klar i løpet av neste år, men IT-direktoratet opererer med et mye romsligere anslag.

DIFI-sjefen presenterte en grov fremdriftsplan som viste at direktoratet ikke tror eID er på plass før en eller annen gang i 2009 eller 2010.

Direktoratet vil bygge det de kaller et samtrafikknav, som skal gi enhetlig pålogging til en mengde ulike tjenester, både offentlige og private.

Det mest krevende med løsningen er imidlertid ikke teknologi. Det dreier seg om ansvar, finansiering og styringslinjer.

– En sentral oppgave for DIFI de neste årene blir derfor å finne gode styringssystemer for utvikling, forvaltning og drift av tverrgående arbeidsprosesser og løsninger i forvaltningen. Vi er ute etter en type synkron styring, sa Holte.

En av hans presentasjonssider pekte på at direktoratet vil kunne bli tildelt rollen som koordinerende organ for regjeringens IT-satsing. Men han nevnte det ikke høyt, for det er fortsatt ikke avklart hvem som får koordineringsansvaret.

– Vi vil i utgangspunktet primært være tjenesteytende. Det er mange i IT-bransjen som roper på en sterk hånd. Da synes jeg det er greit å si at vi ikke er det fullt ut i en type diktatorisk kontroll. Vi er mer styrende først når det er fattet politiske vedtak.

    Les også:

Til toppen