Tvilsom piratattest til studenter

Undersøkelsen som avdekker at syv av ti studenter piratkopierer, gir neppe et fullstendig bilde.

Studconsult BI har på oppdrag fra bransjeorganisasjonen for programvareprodusenter, BSA Norge, gjort en lokal undersøkelse på piratkopiering blant norske studenter.

Undersøkelsen retter seg mot 100 avgangsstudenter på Handelshøyskolen BI og NTNU.

På spørsmålet om man synes det er akseptabelt å benytte ulovlig kopiert programvare til privat bruk, og om man selv har benyttet ulovlig kopiert programvare, svarer syv av ti ja.

Dette ble hauset opp av media som en sensasjon.

    Les også:

Men undersøkelsen gir neppe et fullverdig bilde, som verken presiserer hvorvidt det er kommersiell programvare, eller i hvilket omfang studentene foretar piratkopiering.

Det vil være av avgjørende betydning for programvareindustrien om det er nye versjoner som blir piratkopiert, framfor utrangert programmer som for eksempel gamle Office 2000-versjoner.

Undersøkelsen spør videre om studentene er kjent med at det er en strafferamme på inntil tre års fengsel og /eller økonomisk erstatning for grove brudd på åndsverksloven.

Her svarer over halvparten av studentene ja.

Men igjen må vi spørre om dette spørsmålet er av praktisk verdi, når vi ser på historikken av fengsling og piratkopiering som er fullstendig fraværende.

15. november 2004 fikk Norge sin første historiske dom mot piratkopiering.

Dommen gjaldt to Oslo-menn som hadde delt ut store mengder programvare fra hver sin FTP-server. Den ene skal ha vært sikkerhetssjef for nettverket.

Det var for det store volumet og utdelingen de ble dømt til historisk strenge straffer. På serveren til den ene av de to dømte, lå hele 12.953 filer.

Mennene måtte betale en erstatning på 120.000 kroner til programvareprodusentene Adobe, Autodesk, Bentley Systems, Macromedia, Microsoft og Symantec.

Det er tvilsomt at vi snakker om en slik virksomhet blant studentene.

Studconsult-undersøkelsen har også svakheter ved det faktum at spørsmålene er svært åpne med ja, nei eller vet ikke.

Mange av studentene kan dermed ha tatt en sjanse på noe de kanskje bare har antagelser om.

Microsoft har selv kommet med utspill om at svært mange piratbrukere av Windows XP er uvitende om forholdet, fordi de i god tro har fått systemet forhåndsinstallert når de kjøpte PC-en.

Undersøkelsen avdekker heller ikke om studentene kjenner til gratis alternativer eller gode rabattilbudene som programvareprodusentene tilbyr.

Til toppen