Tvinger bare Telenor til å kutte prisene

Samferdselsdepartementet og Post- og teltilsynet tvinger Telenor til å kutte mobilprisene, men lar Netcom bestemme selv.

Samferdselsdepartementet og Post- og teltilsynet tvinger Telenor til å kutte mobilprisene, men lar Netcom bestemme selv.

Telenors anke til Samferdselsdepartementet på Post- og Teletilsynets (PT) vedtak om regulering av de såkalte termineringsprisene er avslått og dermed er saken avgjort.

Telenor må kutte i prisene de kan forlange av andre mobilselskaper som ringer Telenors kunder, men det trenger ikke Netcom og dermed de som leier kapasitetet i Netcoms nett.

Vedtaket krever at Telenor må kutte termineringsprisen fra 73 øre til 65 øre fra 1. juli 2006. NetComs termineringspris blir redusert fra 101 øre til 91 øre fra samme tidspunkt. Termineringsprisen til Tele2 blir ikke redusert, slik at prisforskjellen mellom Telenor og Tele2 blir enda større enn i dag.

Telenor mener vedtaket innebærer at forskjellsbehandlingen i det norske mobilmarkedet øker.

- "Vi er svært skuffet over at Telenor fremdeles må subsidiere vår største konkurrent TeliaSonera (NetCom/Chess) med flere hundre millioner kroner i året, sier Morten Karlsen Sørby," konserndirektør og leder for Telenor i Norden.

Telenor finner det mest oppsiktsvekkende at Samferdselsdepartementet i det endelige vedtaket går lenger enn det opprinnelige forslaget fra PT og øker prisforskjellen mellom Telenor og NetCom fra 38,4 prosent til 40 prosent.

"Det betyr at Telenor må gi en gavepakke til TeliaSonera på 350 til 400 millioner kroner hvert år," fortsetter Morten Karlsen Sørby. "I Sverige, hvor Telenor har en lavere markedsandel enn TeliaSonera har i Norge (henholdsvis 16 og 33,9 prosent ved utgangen av 2005), får vi ingen særfordeler og er pålagt de samme termineringsprisene som de største aktørene."

"ESA hadde innsigelser på den forskjellsbehandlingen vi nå blir pålagt og sa i sitt høringssvar at en slik praksis måtte begrunnes godt. Det overrasker oss at Samferdselsdepartementet velger å overhøre ESAs anmerkninger, men vi registrerer at departementet varsler mulige endringer i fremtidige reguleringer. Det mener vi legger sterke føringer for PTs kommende reguleringsarbeid," avslutter Morten Karlsen Sørby.

Til toppen